I Krupińskie świętowało!

A było co świętować – 100-lecie niepodległości, które stało się okazją do nadania imienia „Dąb Niepodległości” pomnikowi przyrody rosnącemu od 100 lat w centrum Krupińskiego.

15 września w Krupińskiem odbyła się ważna uroczystość związana z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Mieszkańcy wsi postanowili tak doniosłą rocznicę uczcić poprzez zorganizowanie u siebie uroczystości, podczas której nadano imię „Dąb Niepodległości” drzewu z gatunku dąb szypułkowy, uznanemu za pomnik przyrody.

Fakt ten został również unormowany Uchwałą Nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 roku. A tak tylko dla ciekawości – przedmiotowy pomnik przyrody, dąb szypułkowy znajduje się na skrzyżowaniu przy wjeździe do m. Krupińskie i posiada wymiary: obwód pnia – 390 cm, wysokość – 22 m. Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy Krupińskiego i zostało to udokumentowane, dąb został posadzony w roku odzyskania przez Polskę niepodległości.

W sobotnie popołudnie na uroczystość przybyli chyba wszyscy mieszkańcy Krupińskiego – niektórzy w strojach historycznych, ale też sąsiedzi z gminy Sadowne i zaproszeni goście. Uroczystość przygotowała Rada Sołecka wsi Krupińskie z p. sołtys Barbarą Laska na czele, a prowadziła ją p. Anna Płocharska.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu uczestników uroczystości przez p. Sołtys i odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne p. Piotra Olkowskiego wspomnianej wcześniej Uchwały, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dokonali tego: p. Marszałek Elżbieta Lanc, p. Wójt Waldemar Cyran, p. Sołtys Barbara Laska i p. Edward Danaj – fundator tablicy, po czym ks. Stanisław Wojciechowski dokonał jej poświęcenia.

Jeszcze tylko oficjalne gratulacje oraz podziękowania dla mieszkańców za piękną inicjatywę i uczestnicy uroczystości mogli przystąpić do korzystania z przygotowanych dla nich atrakcji. Na dzieci czekał m.in. plac zabaw, malowanie twarzy, stoiska z różnymi grami i warsztatami, a na wszystkich poczęstunek, zwiedzanie młyna p. Jana Ufnala i kuźni kowala artystycznego p. Edwarda Danaja oraz oczywiście występy naszych artystów: Julii Urbankowskiej i Andrzeja Oltona. Dalej zabawę kontynuowano przy muzyce DJ-a.

Wspaniała uroczystość, którą przygotowali nam mieszkańcy Krupińskiego. Ważne jest też, że tak wspaniały pomnik przyrody, który zwany był już wcześniej przez mieszkańców „Dębem Niepodległości”, utrwalił swoją nazwę za pomocą aktu prawa lokalnego. Od dzisiaj, dzięki tej uroczystości, słowo „niepodległość” być może będzie częściej gościło na naszych ustach.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński