„Serce na Dłoni”

– wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko z trudnościami, wszystko się zmienia. Nagle okazuje się, że to, co do tej pory działało, było oczywiste, w ogóle się nie sprawdza, że rodzice często zapominają o sobie i gubią się w tej gęstwinie problemów i braku zrozumienia ze strony znajomych, sąsiadów, a czasem nawet najbliższej rodziny. Rodzeństwo osób z zaburzeniami psychicznymi też nie ma łatwo, często musi szybciej dorosnąć, ciąży na nich większa odpowiedzialność.

Inny sposób myślenia budzi strach, niechęć, pogardę. Jak często osoby z trudnościami, zachowujące się nietypowo spotykają się z brakiem zrozumienia, wsparcia, empatii? Jak trudno jest żyć w świecie, który nie toleruje słabości?

„Serce na Dłoni” – projekt dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, który realizuje Fundacja Prima Security został zaplanowany dla 40. osób. Zgłosiło się więcej, a nie mogliśmy przecież odmówić im wsparcia, dlatego w projekcie bierze udział 53. dzieci z różnymi trudnościami: z autyzmem, Zespołem Aspergera, specyficznymi trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami zachowania. Wsparciem objęliśmy również ich rodziców i rodzeństwo, ponieważ ważne dla nas było, aby cała rodzina otrzymała pomoc.

Projekt realizowany przez Fundację Prima Security ma na celu aktywizację społeczną, psychiczną oraz fizyczną osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania kompetencji społecznych, zapewnienie kompleksowej oferty usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, integrację osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, ze środowiskiem lokalnym, wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego mogliśmy zorganizować zajęcia grupowe: Trening Umiejętności Społecznych, Bilateralną Integrację, Sensoplastykę, Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wycieczki integracyjne, konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dietetykiem oraz psychiatrą. Warsztaty dla rodzeństwa oraz grupę wsparcia dla rodziców. W ramach Akademii Samodzielności 2 razy byliśmy w kinie, a także odwiedziliśmy kawiarnię i restaurację. Fundacja realizuje również kampanię edukacyjno-informacyjną poprzez prowadzenie kanału na youtube oraz warsztaty w szkołach.

Monika Doktorska