O Zespole ORKAN jeszcze słów kilka

O nagrodzie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Zespołu Tańca Ludowego ORKAN zapewne wszyscy już słyszeli, ale jeszcze kilka zdań na ten temat nie zaszkodzi.

Na początek… serdecznie gratulujemy tej zasłużonej nagrody Państwu Mirosławie i Markowi Renikom, którzy 11 lat temu powołali Zespół Tańca Ludowego ORKAN, i obecnie współprowadzącej, współtwórczyni sukcesu Pani Marcie Osman oraz członkom Zespołu, uczniom ZSP w Sadownem.

Z oficjalnej strony Samorządu Województwa Mazowieckiego…

W tym roku jest to już XXI edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgłoszeni kandydaci swoją działalnością promują Mazowsze nie tylko w kraju, ale też za granicą. Spośród 107. kandydatów zgłoszonych przez samorządy i organizacje pozarządowe, kapituła wyłoniła dziesięciu laureatów. Każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkową statuetkę i dyplom.  Wśród nich znalazł się Zespół Tańca Ludowego „Orkan”, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

O Zespole ORKAN…

Zespół kultywujący tradycje istniejącego od 1951 r. przy LO w Sadownem zespołu folklorystycznego prowadzonego przez Mieczysława i Halinę Chmielewskich. Został powołany w 2009 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem przez Mirosławę i Marka Reników. Głównym jego celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców Sadownego i okolic, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, kultywowanie tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru Mazowsza, promocji jego tradycji i różnorodności. Członkowie zespołu spotykają się na zajęciach tanecznych, zgrupowaniach, warsztatach artystycznych i obozach kondycyjno-tanecznych. Swoje umiejętności zespół prezentuje podczas uroczystości regionalnych i lokalnych. Poza realizacją licznych projektów taneczno-teatralnych i opracowaniem zbioru tańców regionalnych i narodowych, zespół ma na swoim koncie również wydanie publikacji o Sadownem „Niedokończona historia”, jak też organizację sesji naukowej pod tym samym tytułem. Obecnie Zespół prowadzony jest przez Panią Mirosławę Renik i Panią Martę Osman.

I na koniec…

Jeszcze raz gratulacje! Pani Mirko, Panie Marku, Pani Marto – mieliśmy nadzieję i wierzyliśmy, że Zespół nadal będzie funkcjonował i reprezentował naszą Gminę na polskich scenach, a może i za granicą. Dzięki Wam kolejne już pokolenie młodzieży uzdolnionej artystycznie ma możliwość spełnienia się, kultywując tradycje naszych przodków. Wielkie brawa dla Was i Waszych Wychowanków! Dziękujemy!

A wszystkich zainteresowanych dorobkiem artystycznym Zespołu Tańca Ludowego Orkan zapraszamy na chwilę wspomnień (również o ZSP w Sadownem, przy którym funkcjonuje Zespół) na stronie http://info.sadowne.pl/?s=ZSP+Sadowne.

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło/foto:

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8426,laureaci-nagrody-marszalka-wybrani.html?fbclid=IwAR3pXHH4Y6GAuAlTfPkfVfFhKkBVQuCHtCt59y176Lanw96RNGSs8DAv0Yw

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ponadpodstawowych-w-Sadownem-102049388348219/