Kronika strażacka 14 – 20 grudnia 2020

W okresie od 14 – 20.12.2020 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 3 pożary, 3 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe.

15.12.2020 – Skarżyn, gm. Wierzbno – Pożar sadzy w przewodzie kominowym

Doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w drewnianym budynku mieszkalnym, parterowym, z nieużytkowym poddaszem. W wyniku zdarzenia nikt z mieszkańców budynku nie odniósł obrażeń. Z powodu dużego nagromadzenia sadzy i braku odpowiedniego przepływu powietrza w kominie, pożar samoczynnie został przytłumiony. Czapa na kominie została uszkodzona. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Wierzbno i zastęp JRG Węgrów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca oraz usunięciu części zalegającej sadzy w kominie przy pomocy czyścika i wyniesieniu jej na zewnątrz. Doprowadziło to do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Z powodu drewnianej konstrukcji budynku, całość profilaktycznie sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej, nie stwierdzając oznak pożaru. Budynek sprawdzono również detektorem wielogazowym na obecność CO, z wynikiem negatywnym. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi, na tym działania zakończono.

17.12.2020Sadowne – Wypadek

Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zdarzenie spowodowane było prawdopodobnie wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu przez wyjeżdżającą z drogi podporządkowanej kierującą pojazdem marki Fiat. W wyniku zdarzenia jeden pas ruchu został zablokowany. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie trzy osoby, które samodzielnie opuściły pojazdy. Osoby te twierdziły początkowo, że nic im się nie stało, odmówiły przyjęcia pomocy medycznej i potrzeby zadysponowania na miejsce ZRM. Na miejsce zdarzenia dotarła również Policja. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (odłączenie akumulatorów w pojazdach) i pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym. W momencie usuwania pojazdów z drogi na miejsce zdarzenia dotarł zastęp JRG Węgrów. Kierujący pojazdem marki Volvo poczuł się słabiej i zaczął wskazywać na bóle w okolicach głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Stan pozostałych osób uczestniczących w zdarzeniu się nie zmienił. KDR zdecydował o zadysponowaniu na miejsce ZRM, równocześnie udzielono KPP poszkodowanemu (badanie wstępne i urazowe, stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, tlenoterapia, wsparcie psychiczne). Po przybyciu na miejsce ZRM poszkodowanego przekazano wraz z kartą udzielonej KPP oraz kartami odmowy przyjęcia KPP pozostałych uczestników zdarzenia. Pojazdy i miejsce zdarzenia przekazano protokołem policji, na tym działania ratownicze zakończono. Zastęp JRG wrócił do koszar, na miejscu pozostawiono zastęp OSP Sadowne celem pomocy policji.

19.12.2020Węgrów – Wypadek w zakładzie produkcyjnym

SKKP otrzymało zgłoszenie, że w zakładzie pracy doszło do wypadku – uraz ręki, ręka utkwiła w maszynie, Stanowisko Kierowania KP PSP do zdarzenia zadysponowało dwa zastępy JRG. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG i przeprowadzonym rozpoznaniu KDR stwierdził, że podczas pracy jednemu z pracowników utkwiła prawa ręka pomiędzy wałami maszyny do rotacji. W wyniku zaistniałego zdarzenia mężczyzna przytomny, cztery palce zmiażdżone. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP poszkodowanemu (wsparcie psychiczne, stabilizacja kończyny, opatrunki) oraz uwolnieniu dłoni poszkodowanego przy pomocy narzędzi hydraulicznych (rozpieracz ramieniowy) oraz sprzętu burzącego. Podczas prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył patrol policji oraz ZRM, który przejął koordynację medycznych działań ratowniczych. Po przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi działania zastępów zakończono.

KP PSP Węgrów