Indeks zgonów

Parafia Sadowne – rok 1812.   

Po wprowadzeniu Kodeksu Napoleona w początkach XIX wieku w Księstwie Warszawskim Proboszczowie Parafii automatycznie stawali się Kierownikami Urzędu Cywilnego Gminy i Proboszcz miał obowiązek rejestrować wszystkie urodzenia zgony i małżeństwa w danej Parafii, dlatego w aktach znajdują się również mieszkańcy o innym wyznaniu niż rzymscy- katolicy.

Przygotował: Wojciech Ostaszewski