Za tym lasem…

Kolejny wiersz Wiesława Maliszewskiego z tematem leśnym. Tak na marginesie, czy będzie nam dobrze za tym lasem, którego nie ma?

*

*

*

*

Bajka

*

Za tym lasem,

którego nie ma,

będzie nasz dom:

stół,

krzesła,

cztery ściany.

*

Odwiedzi nas ptak

powracający.

Słońce co dzień

naleje w okna ciepła.

*

Będzie nam dobrze

w tym domu,

który będzie,

za tym lasem,

którego nie ma.