Kronika strażacka 23 – 29 stycznia 2023

W okresie 23 – 29.01.2023 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 5 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń.

23.01.2023 – Węgrów – Pomoc

Po dotarciu na miejsce, strażacy stwierdzili, że w budynku mieszkalnym, parterowym, drewnianym starsza kobieta wzywa pomocy, na miejscu dwie osoby z MOPS, po chwili dojeżdża ZRM i Policja. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego zostało otwarte okno, po czym ratownik wszedł do środka i otworzył drzwi. Na tym działania zakończono i zastęp powrócił do bazy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 1 zastęp, 4 ratowników.

25.01.2023 Stoczek – Pożar tartaku

Do SKKP PSP w Węgrowie wpłynęły formatki o pożarze tartaku w Gajówce Wschodniej koło Stoczka. Na miejsce zadysponowane zostały 2 zastępy JRG PSP Węgrów oraz pobliskie OSP. Po przybyciu pierwszych zastępów z OSP Stoczek, strażacy stwierdzili, że pali się część parterowego, murowano-drewnianego budynku produkcyjnego w tartaku (znajdowało się tam drewno i trociny oraz maszyny i urządzenia używane do produkcji, paliło się w około połowie budynku), w pobliżu znajdowały się inne budynki oraz składowana na placu trocina. Działania zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w natarciu na pożar od strony suszarni oraz 1 prądu wody w obronie części tartaku nieobjętej pożarem. Przed przyjazdem straży pożarnej mieszkańcy sami ewakuowali część urządzeń. Na miejsce pożaru zostało zadysponowane Pogotowie Energetyczne w celu odłączenia prądu w przyłączu energetycznym oraz przechodzącej obok linii średniego napięcia, która stanowiła zagrożenie podczas podawania prądów gaśniczych. Następne przybywające zastępy OSP podały kolejne prądy wody w natarciu. Następnie przeprowadzono prace rozbiórkowe nadpalonych elementów konstrukcyjnych budynku oraz usunięto z dachu część pokrycia – blachy. Działania te doprowadziły do całkowitego ugaszenia pożaru. Budynek oddymiono i dokładnie sprawdzono kamerą termowizyjną czy nie pozostały zarzewia ognia. Miejsce zdarzenia zostało przekazane pisemnie protokołem właścicielowi. Na tym działania zakończono i zastępy powróciły do bazy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 10 zastępów, 51 ratowników.

KP PSP Węgrów