Kronika strażacka 25.09 – 01.10.2023

W okresie od 25.09 do 01.10.2023 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

27.09.2023 – Tończa, gm. Liw – Pożar dachu na biogazowni.

Do zdarzenia zadysponowano w pierwszej kolejności 2 zastępy JRG Węgrów  oraz pobliskie OSP Starawieś i OSP Węgrów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że pożarem jest objęta skrajna część płaszcza dachu (dwu powłokowa membrana) na wysokości ok.6-7m i średnicy 24m zbiornika żelbetowego. Kierownik poinformował o wyłączeniu energii elektrycznej na całym zakładzie Biogazowni. W miedzy czasie na miejsce docierały zastępy OSP Ruchna, OSP Wyszków ,OSP Węgrów oraz OSP Liw. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu sprzętu ODO w strefie niebezpieczniej, podaniu dwóch prądów wody z działka wodno-pianowego na palącą się membranę dachu zbiornika fermentacyjnego. Zaopatrzenie w wodę przeprowadzono za pomocą systemu dowożenia wody oraz z dwóch hydrantów znajdujących się na terenie Biogazowni. W trakcie prowadzenia działań, kontrolowano kamerą termowizyjna temperaturę zbiornika. Po ugaszeniu pożaru membrany dachu i przeanalizowaniu IBP Biogazowni, zamknięto zawory odcinające gaszony zbiornik uniemożliwiając przepływ gazu ze sprawnych zbiorników do zbiornika uszkodzonego, przy którym trwały działania gaśnicze. Za pomocą podnośnika hydraulicznego w sprzęcie ODO ratownicy sprawdzili szczelność membrany wewnętrznej, która nie uległa spaleniu. Do tego użyto miernika pracowników Biogazowni, odpowiednio skalibrowanych na substancje niebezpieczne (metan, siarkowodór, dwutlenek węgla). Wynik pomiaru skazywał na występowanie substancji niebezpiecznych, wyłącznie blisko membrany zbiornika w strefie EX 0. Nie wykryto nieszczelności powodującego wyciek gazu ze zbiornika. Miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi firmy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO:  zastępów, 36 ratowników.

29.09.2023 – Mrozowa Wola, gm. Stoczek –  Pożar w kotłowni.

Do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG oraz OSP Mrozowa Wola i Topór. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków, stwierdzono, że pożarem objęte jest składowane drzewo w pomieszczeniu kotłowni, częściowo przygaszone przez właścicielkę. Pożar nastąpił podczas rozpalania w piecu. Czynności ratownicze polegały na podaniu prądu wody na pożar, co spowodowało jego ugaszenie. Następnie przewietrzono pomieszczenie kotłowni oraz przedpokój. Składowane nadpalone drzewo z pomieszczenia kotłowni wyniesiono na zewnątrz budynku. Na tym działania ratownicze zostały zakończone.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy, 9 ratowników.

29.09.2023 – Grabiny, gm. Sadowne – Pożar ładowarki.

Na posesji prywatnej pali się komora silnika w ładowarce czołowej. Użytkownik pojazdu podjął próbę gaszenia pojazdu gaśnicami, co skutkowało przytłumieniem płomieni. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie podaniu prądu piany gaśniczej w natarciu na pożar. Doprowadziło to do jego lokalizacji. Tlące się elementy koparko-ładowarki przelano wodą doprowadzając do całkowitego ugaszenia pożaru.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 3 zastępy, 18 ratowników.

KP PSP Węgrów