Grupa Anonimowych Alkoholików zaprasza…

Działająca od pewnego czasu w Sadownem Grupa Anonimowych Alkoholików „Wspólne Dobro” zaprasza wszystkich zainteresowanych na swoje mityngi.

Mityngi otwarte Grupy AA „Wspólne Dobro” odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem w każdy czwartek o godz. 18.00.

Członkowie Grupy AA mówią o sobie:

Nasz mityng jest mityngiem otwartym to znaczy, że może być z nami każdy, również osoby spoza AA, które chcą poznać naszą Wspólnotę.

Nie jesteśmy organizacją w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Nie ma tu jakichkolwiek opłat ani składek. Jedynym warunkiem członkostwa jest uczciwe pragnienie, aby przestać pić. Nie jesteśmy związani z żadną konkretną religią, sektą czy wyznaniem, ani nie konfrontujemy się z nikim. Po prostu pragniemy być przydatni dla ludzi dotkniętych tą chorobą.

W myśl naszych tradycji: wspólnota AA powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu, a każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi.

Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych!