Kronika strażacka 25 – 31.03.2024

W okresie 25 – 31.03.2024 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 10 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

25.03.2024 – Roguszyn, gm. Korytnica  –  wypadek komunikacyjny, potrącenie rowerzysty

Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy: 3 z JRG PSP Węgrów i OSP Korytnica. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG PSP strażacy stwierdzili, że na drodze powiatowej w miejscowości Roguszyn, w kierunku Czerwonki, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i roweru /potrącenie/. Ratownicy ZRM na miejscu prowadzą resuscytacje krążeniowo-oddechową rowerzysty, droga powiatowa zablokowana, Policja na miejscu. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wsparciu ZRM w prowadzeniu RKO. Po rozpoznaniu zgonu mężczyzny przez ratownika medycznego odstąpiono od dalszych czynności medycznych. Na miejscu zdarzenia do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo-śledczych został zastęp JRG PSP w celu pomocy policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po przekazaniu miejsca zdarzenia zakończono działania i zastęp wrócił do bazy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 3 zastępy straży, 9 ratowników.

28.03.2024 – Gwizdały, gm. Łochów – pomoc PRM

Do SKKP PSP w Węgrowie wpłynęła formatka o treści: „Pomoc w wyciągnięciu ambulansu w drodze do miejsca zdarzenia – zakopał się”. Działania przybyłego zastępu OSP Gwizdały, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wypchnięciu karetki Pogotowia Ratunkowego na utwardzoną drogę. Na tym działania zakończono.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 1 zastęp straży i 3 ratowników.

30.03.2024 –  Sadowne – rozszczelnienie butli lpg 

Na miejscu strażacy z OSP Sadowne ustalili, że doszło do rozszczelnienia w zbiorniku z gazem LPG o pojemności 6400l. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy 200 m od butli z gazem – rozstawieniu dwóch kurtyn wodnych celem ograniczenia strefy, ewakuacji mieszkańców z pobliskich nieruchomości (7 domów – 40 osób). Kierujący działaniami ratowniczymi zadysponował pogotowie energetyczne do odcięcia prądu w obrębie zdarzenia. Po konsultacji telefonicznej z certyfikowanym gazownikiem – odstąpiono od zamiaru dokręcenia śrub mocujących kołnierz ze względu na duże ryzyko popękania śrub mocujących. Po 2h gaz wydobył się w całości z butli. Miernikami sprawdzano stężenie gazu w okolicach butli.  Po zakończeniu wydobywania się gazu z butli sprawdzono okoliczne piwnice oraz kanały naprawcze celem wykluczenia ścielenia się gazu w tych miejscach. Po 30 minutach od czasu zakończenia wydobywania się gazu z butli KDR podjął decyzję o zakończeniu ewakuacji z pobliskich nieruchomości oraz w przywrócenia zasilania przez zakład energetyczny.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 5 zastępów straży i 25 ratowników. 

Z dniem 2 kwietnia 2024r. rozpoczął funkcjonowanie tymczasowy posterunek JRG PSP Węgrów. Miejscem stacjonowania posterunku jest strażnica OSP w Ostrówku. Dyżury całodobowe pełnią strażacy z JRG PSP Węgrów i strażacy z Ochotniczych  Straży Pożarnych gminy Sadowne, Łochów i Stoczek. Samochód ratowniczo-gaśniczy przystosowany do gaszenia pożarów oraz ratownictwa drogowego jest z JRG PSP Węgrów. Posterunek będzie działał do dnia 1 września 2024r.

KP PSP Węgrów