Kronika strażacka 27.05 – 02.06.2024

W okresie od 27.05 do 02.06.2024  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 16 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.

27.05.2024 – Ruchenka, gm. Liw –  Pożar poszycia w lesie.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili, że pali się poszycie leśne oraz młodnik na obszarze około 30 arów. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w natarciu, co doprowadziło do lokalizacji, a następnie do ugaszenia pożaru. Pogorzelisko przelano dokładnie wodą, a zarzewia ognia przygaszono za pomocą tłumic. Miejsca zdarzenia przekazano protokołem przedstawicielowi lasów państwowych z zaleceniami. Na tym działania zakończono, zastępy powróciły do bazy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 5 zastępów, 19 ratowników.

28.05.2024 – Łojki, gm. Łochów – Pożar ładowarki do przewożenia drzewa.

Do pożaru zadysponowano zastępy JRG PSP Posterunek i OSP Ostrówek. Na miejscu strażacy stwierdzili, że na placu posesji zapaliła się komora silnika ładowarki. Do najbliższych budynków było kilkanaście metrów, nie było osób poszkodowanych. Działania zastępu  polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie podaniu prądu wody w natarciu na pożar. Doprowadziło to do jego lokalizacji, OSP Ostrówek dojechały na miejsce i wsparły działania. Doprowadziło to do całkowitego ugaszenia pożaru. Na tym działania zakończono.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy, 7 ratowników.

28.05.2024 – Miedzna, ul. 3 Maja – Pożar garażu.

Do SKKP w Węgrowie wpłynęła formatka o treści: „PALI SIĘ GARAŻ POŁĄCZONY Z DOMEM, W ŚRODKU MAT. ŁATWOPALNE/ BENZYNA, POJAZDY/”. Dyżurny SKKP na miejsce zdarzenia zadysponował zastęp JRG PSP oraz właściwe miejscowo OSP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zadysponowanych zastępów, strażacy stwierdzili, że doszło do pożaru w garażu murowanym krytym blachą, połączonym konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym. Pożar ten został skutecznie ugaszony przez mieszkańców przed przybyciem straży pożarnej na miejsce zdarzenia. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu pomieszczeń budynku pod kątem dalszych zagrożeń pożarowych. Budynek sprawdzono także pod kątem obecności CO przy pomocy detektora wielogazowego (z wynikiem negatywnym). Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielce, na tym działania zakończono.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 5 zastępów, 30 ratowników.

01.06.2024 – Kozołupy, gm. Stoczek – Pożar obory.

Na miejsce zdarzenia zadysponował 2 zastępy JRG PSP Węgrów (w tym Posterunek) oraz sąsiednie OSP Międzyleś i OSP Stoczek. Na miejscu strażacy stwierdzili, że pali się na poddaszu murowanego budynku obory krytego eternitem, brak osób poszkodowanych. Rozwój pożaru został ograniczony przez właściciela budynku, który podał wcześniej prąd wody z węża ogrodowego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się na poddaszu budynku – słomę (ratownicy zabezpieczeniu w sprzęt ODO). Na parterze budynku znajdował się inwentarz (8 sztuk bydła), który nie wymagał ewakuacji, gdyż znajdował się w części budynku nieobjętej pożarem. Usunięto części słomy z poddasza na zewnątrz i przelaniu jej wodą. Prowadzone działania doprowadziły do likwidacji pożaru. Prawdopodobna przyczyna pożaru- wyładowanie elektryczne podczas burzy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 8 zastępy, 36 ratowników.

KP PSP Węgrów