Sadowieńskie obrazy

ES.Edward Sówka  – urodził się 5 sierpnia 1912 r. w Sadownem. Z zawodu pedagog, całe swoje życie związany był z ziemią sadowieńską.

Już w roku 1935 rozpoczął praktykę w zawodzie nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej, a w okresie powojennym włączył się aktywnie w odtworzenie struktury oświatowej na terenie gminy, w tym szkoły podstawowej i gimnazjum w Sadownem, w których wykładał rysunek, a od 1 września 1950 r. piastował stanowisko zastępcy dyrektora.

2014.06.27.6Od 1 lipca 1966 r., po podziale 11-letniej szkoły ogólnokształcącej na ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum ogólnokształcące, przejmuje obowiązki kierownika szkoły, które wypełnia sumiennie do roku 1969. Zmarł 1 lipca 1971 r., po przejściu na zasłużoną emeryturę. Spoczął w grobie rodzinnym na sadowieńskim cmentarzu – przechodząc obok, zatrzymajmy się choć na chwilę i pochylmy czoło z uznaniem.

2014.06.27.7Oprócz wyznawanej wartości, jaką było dobro dziecka, posiadał również swoje pasje, które umiejętnie łączył z wykonywanym zawodem. Lubił malować i miłość do malarstwa przekazywał swoim wychowankom, a w zaciszu domowym powstawały prace, których nie powstydziłby się niejeden wybitny malarz. Do dzisiaj możemy oglądać w miejscowym kościele dzieła P. Edwarda – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, który został wyświęcony 26 sierpnia 1956 r., oprawiony w złocone ramy i obecnie zdobi ścianę po prawej stronie głównego ołtarza.2014.06.27.9

2014.06.27.8Natomiast wizerunki dwóch kościołów sadowieńskich, drugiego i obecnego, witają codziennie parafian ze ściany kościoła, po minięciu bocznego, lewego przedsionka. Prawdopodobnie inne prace malarskie zdobią ściany niejednego domu mieszkańców Sadownego i nie tylko, gdyż Pan Edward tworzył, ale lubił dzielić się z innymi, nie pozostawiając w rodzinnym domu żadnej ze swoich prac.

2014.06.27.10„Hej życie – życie to historia”. Tak można powiedzieć o drugiej pasji naszego Dyrektora. Spędził całe życie na ziemi sadowieńskiej, był z nią związany i współtworzył historię Sadownego. U krańca tego życia zapragnął podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami, zasłyszanymi legendami i udokumentowanymi faktami z dawnego i bliższego życia Sadownego i okolic. Tak powstał maszynopis o tytule: SADOWIEŃSKIE OBRAZY – Zebrane wspomnienia z dawnego i bliższego życia Sadownego i okolic. Nie doczekał się on jednak wydania w formie książki, a szkoda. Dzięki uprzejmości ludzi dobrej woli, w tym pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, oraz za zgodą najbliższej rodziny Pana Edwarda Sówki, którym przekazujemy wyrazy szacunku, pragniemy udostępnić Państwu historię Sadownego spisaną przez Pana Edwarda.

W cyklu artykułów pt. SADOWIEŃSKIE OBRAZY, które będą ukazywały się w zakładce „Z historii”, na naszym Portalu będziemy publikować kolejne fragmenty tej pracy. Zachęcamy do czytania i utrwalania „nie tylko dawnego, ale i bliższego życia Sadownego i okolic”.

Tekst: sch

Foto: sch/kronika SP Sadowne