Wspomnienie

2014.10.21.220 października w wieku 89. lat zmarł w Sadownem Pan Profesor Adam Stankiewicz.

Adam Filip Stankiewicz urodził się 26 maja 1925 roku w Rażnach, w rodzinie bezrobotnego chłopa. W czasie okupacji pracował fizycznie. Był czynnie zaangażowany w podziemnym ruchu oporu jako żołnierz AK. Uczył się metodą samokształcenia. Po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich pracował w szkolnictwie podstawowym na terenie gminy Sadowne.

W latach 1955 – 1960 studiował zaocznie na Uniwersytecie Warszawskim. 17 czerwca 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych – stopień naukowy magistra historii. W szkolnictwie podstawowym przepracował 25 lat na stanowisku dyrektora szkoły. Od 1973 do 1987 roku był nauczycielem historii w LO im. Władysława Orkana w Sadownem.

Obok pracy zawodowej interesował się historią regionalną (szczególnie regionu sadoweńskiego). Posiadał poważny dorobek literacki i publicystyczny. Był współautorem kilku książek i około tysiąca artykułów publikowanych w różnych czasopismach: Gazecie Węgrowskiej, Zielonym Sztandarze, Życiu Szkoły, Chłopskiej Drodze, Wychowaniu, Głosie Nauczycielskim, Teatrze Ludowym, Wiadomościach Wędkarskich – na temat walk wyzwoleńczych narodu polskiego, ruchu ludowego, ekologii, przemian zachodzących na wsi, pedagogicznych i dydaktycznych, ZNP, spółdzielczości, pszczelarstwa i wędkarstwa. Artykuły ukazywały się podpisywane nazwiskiem autora oraz pseudonimem lub kryptonimem (Podróżnik, Nadbużak, Ada – San, SA – na, stary emeryt z siedleckiego). Przez 30 lat był prelegentem TWP (za działalność w TWP odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia). Był laureatem kilkunastu konkursów ogólnopolskich.

Obok historii regionalnej pasjonował się wędkarstwem, pszczelarstwem i pamiętnikarstwem. Za całokształt pracy posiadał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Był weteranem walk o wolność Ojczyzny, podporucznikiem WP. Od 1987 roku przebywał na emeryturze i mieszkał w Sadownem.

 Zmarł 20 października 2014 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 października w Sadownem – wyprowadzenie o godz. 13.00 z Domu Pogrzebowego przy cmentarzu, msza o godz. 13.10, po czym złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Tekst: sch – na podstawie biografii autorstwa wnuczki – Aleksandry Stankiewicz, Dzieje wsi Rażny, Warszawa 2006