System powiadamiania SMS

2015.05.19.2Mając na uwadze poprawę komunikacji z mieszkańcami uruchomiliśmy serwis Powiadamiania SMS Gminy Sadowne,

który ma na celu w szybki i sprawny sposób przekazać mieszkańcom naszej gminy informacje o ważnych wydarzeniach z życia gminy.

Na obecną chwilę to najszybszy i najpewniejszy sposób dotarcia z informacją. Nie zawsze zajrzymy na stronę internetową gminy czy przeczytamy gazetę, a telefon przy sobie ma praktycznie każdy. Chcemy przede wszystkim ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniami, ale także docierać do nich z ciekawą i bieżącą informacją.

Zarejestrowani użytkownicy w ramach serwisu będą informowani m.in. o:

  • zebraniach wiejskich,
  • terminach płatności opłat za wywóz śmieci czy terminach płatności podatku,
  • nadchodzących zagrożeniach (np. wichury, gwałtowne burze),
  • ważnych wydarzeniach w gminie,
  • o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu,
  • imprezach kulturalnych i sportowych,
  • edukacji szkolnej i przedszkolnej,
  • bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach itp.

Aby się zarejestrować i otrzymywać bezpłatne SMS-y z informacjami należy wysłać pod numer 518-271-315 wiadomość SMS o treści, zgodnie z poniższą tabelą:

2015.05.19.6

Wszystkie otrzymywane informacje w ramach serwisu Powiadamiania SMS Gminy Sadowne są bezpłatne. Użytkownik pokrywa jedynie jednorazowy koszt SMS-a rejestracyjnego, zgodny z planem taryfowym danego operatora. Wysyłając SMS-a na numer 518-271-315 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby serwisu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i akceptację regulaminu korzystania z serwisu Powiadamiania SMS Gminy Sadowne (regulamin dostępny poniżej).

Zapewniamy, że podany numer będzie przez nas wykorzystany tylko i wyłącznie do wysyłania SMS-ów, których treść ma charakter informacyjny i jest związana z wydarzeniami w Gminie Sadowne. Na podany numer telefonu nie będą wysyłane reklamy, spam itp.

W każdej chwili można wyrejestrować się z systemu wysyłając SMS-a o treści KOD_REJESTRUJĄCY.STOP  (np. UGSADOWNE.SADOWNE.STOP) pod numer 518-271-315.

Rejestracji można również dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.sadowne.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu w pokoju nr 18.

Zachęcamy do korzystania z serwisu „Powiadomienia SMS”.

Regulamin i zasady rejestracji dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Sadownem.

Źródło: www.sadowne.pl