Bądźmy rozsądni…

dopalaczeOstatnio jest dość głośno o skutkach zażycia tzw. dopalaczy.

Halucynacje, euforia, pobudzenie – takie stany mogą wywoływać w organizmie substancje, które dotychczas były sprzedawane legalnie jako np. produkty kolekcjonerskie. W rzeczywistości tzw. dopalacze są narkotykami wyjątkowo niebezpiecznymi dla zdrowia, a nawet życia. Zawierają w swoim składzie związki halucynogenne, ale też inne, których pochodzenie i działanie nie jest nikomu znane, a za sprawą których istnieje możliwość wystąpienia nieopisanej nadwrażliwości zmysłowej – często prowadzącej do nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet śmierci. Wykonane badania tego rodzaju substancji wskazują, iż są to zazwyczaj mieszanki preparatów zawierających związki trucizn mających pochodzenie przeważnie naturalne…

MOPo substancje psychoaktywne sięgają najczęściej osoby młode, które nie są świadome zagrożenia, jakie niesie ze sobą ich zażycie. Jakie są tego skutki? O tym często i szczegółowo mówią media, w tym na stronach internetowych.  Ale… chyba jesteśmy ludźmi mądrymi, rozsądnymi i nie damy się „wkręcić”. Jeśli natomiast mamy braki w wiedzy na ten temat, to specjaliści czekają na kontakt z naszej strony:

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?

dopalacze2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

            Małgorzata Olton – specjalista terapii uzależnień

Opracowano na podstawie:

www.men.gov.pl

www.poradnikzdrowie.pl

Foto: Wydział Prewencji KPP w Węgrowie