Rozszyfrujmy skrót

zgk1Z jego pracownikami zazwyczaj mamy do czynienia przy spisywaniu stanu licznika lub uiszczaniu opłaty za zużycie wody. Chodzi oczywiście o nasz ZGK.

ZGK to – jak wiadomo – Zakład Gospodarki Komunalnej. Zlokalizowany w budynku dawnego ośrodka zdrowia przy ul. Kuźnica 1 w Sadownem. Odwiedzamy to miejsce za sprawą konieczności wniesienia opłaty za zużycie wody lub  za odprowadzanie nieczystości z naszych gospodarstw. Ale co jeszcze możemy powiedzieć o tej instytucji? Dla przybliżenia Państwu zadań naszej „Gospodarki” zwróciliśmy się z zapytaniem do najbardziej kompetentnej w tych sprawach osoby – p. Bogumiły Oniśk, Kierownika ZGK.

– Pani Kierownik, czym na co dzień zajmuje się sadowieński Zakład Gospodarki Komunalnej?

BO– Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem realizuje wiele zadań z zakresu świadczenia usług komunalnych na terenie gminy Sadowne. Został on powołany Uchwałą Rady Gminy w 2002 roku, a swoją faktyczną działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 2003 roku. Już wtedy określono, iż głównie będzie zajmował się wydobyciem wody, jej uzdatnianiem oraz zaopatrzeniem w wodę odbiorców indywidualnych i instytucji, a także zimowym utrzymaniem dróg. Oczywiście w ślad za głównym celem idą dodatkowe zadania, a mianowicie wykonywanie przyłączy wodociągowych i usuwanie awarii. Wkrótce też doszły zadania z zakresu wywozu nieczystości, oczyszczania ścieków, obsługi rozbudowującej się sieci kanalizacyjnej oraz inne.

– Jak ZGK radzi sobie z tymi zadaniami?

– Jak już wspomniałam, Zakład został powołany przez Gminę Sadowne i realizuje zadania na rzecz Gminy, jednak jest jednostką samofinansującą się. Wykonujemy wskazane nam zadania, ale musimy zarobić na swoje utrzymanie i właściwe funkcjonowanie nadzorowanych przez nas sieci – wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na to skrupulatnie rozliczamy finanse, w tym naszych dłużników, a także korzystamy z naliczania opłat za wykonanie „innych”, statutowych zadań – także zlecanych nam przez Gminę Sadowne. Obecnie Zakład zatrudnia 8. pracowników stałych i 1. na niepełnym etacie. Stan taki jest niewspółmierny do wykonywanych zadań biurowych, obsługi awarii i rozbudowujących się sieci. Będziemy starać się o zwiększenie stanu zatrudnienia. Ale ogólnie mówiąc – radzimy sobie dobrze.

– Jak można przybliżyć naszym mieszkańcom pracę Zakładu, jej efekty i codzienność?

– Moim zamiarem jest pokazanie Państwu kilku obiektów, które mają bardzo duże znaczenie dla działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, a także istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw na terenie naszej Gminy. Wiem, że mieszkańcy mieli już okazję zajrzeć do nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach, ale chcemy się też pochwalić innymi obiektami typu: Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody wodociągu grupowego „Sadowne”. To już wkrótce – udamy się w te miejsca i pokażemy oraz ogólnie opiszemy pracę zlokalizowanych tam urządzeń. A na dziś – wszelkie informacje o pracy ZGK dostępne są na naszej stronie internetowej, która zawiera odpowiednie zapisy o naszej pracy, a także istnieje tam możliwość podania stanu licznika lub zgłoszenia awarii. Przy okazji przypomnę, iż można i trzeba nas odwiedzać, a także jest możliwość telefonicznego kontaktu: tel. (25) 675-32-04 lub (25) 675-32-40. Funkcjonują też całodobowe telefony alarmowe: pogotowie wodociągowe – 665 554 997 i oczyszczalnia ścieków – 512 579 998.

– I ostatnie pytanie – osobiste. Kobieta jako kierownik tego rodzaju instytucji – to niespotykane. Jak Pani sobie z tym radzi?

– Faktycznie, gdy z początkiem kwietnia 2011 roku objęłam tę funkcję, budziło to duże zdziwienie wśród wielu ludzi, a zwłaszcza zatrudnionych w podobnych instytucjach na sąsiednim terenie. Dla mnie również było to nowością, a zwłaszcza kontakt z tematami techniki funkcjonowania sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych. Ale… gdzie diabeł nie może, tam… i wdrożyłam się. Nie boję się pracy, lubię ją, a to jest najważniejsze. Kobieta na czele takiej jednostki, no cóż… uważam, że nie zarządzam gorzej od mężczyzn, a trochę kobiecości, która daje poczucie stabilizacji i wewnętrznego spokoju, jest również potrzebne w takich instytucjach, jak nasz Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracuje się nam tu dobrze, wykonujemy z chęcią i sumiennie swoje zadania, a i przełożeni chyba są z nas zadowoleni. Cóż więcej potrzeba – to jest chyba taki wpływ kobiecości.

– No to w takim razie już na pewno ostatnie pytanie. Czy Pani Kierownik, oprócz pracy etatowej i pozaetatowej (wykonywanej zapewne często jako zadana praca domowa), znajduje jeszcze czas na realizację swoich marzeń lub zamiłowań?

– Owszem, tak. Muszę Państwu się pochwalić, iż postanowiłam realizować swoje marzenia i zajęłam się rękodziełem. Lubię drewno, pergamin, kwiaty. Wykonuję pocztówki, słodkie bukiety, kwiaty z bibuły, ale też zamierzam zająć się oryginalnymi przedmiotami wyposażenia wnętrz. Brałam już udział w kilku wystawach i moje prace cieszyły się powodzeniem jako prezenty podczas różnych imprez okolicznościowych. Otrzymałam też propozycję wystawienia swoich prac na własnym stoisku podczas najbliższych Gminnych Dożynek w Sadownem. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Facebook, gdzie prezentuję swoje prace.

– Gratulujemy zapału do pracy i możliwości samorealizacji. Dziękujemy za tę rozmowę. Na pewno spotkamy się podczas Gminnych Dożynek, ale wcześniej powędrujemy jeszcze szlakiem obiektów ZGK – o tym wkrótce na naszym Portalu.

– Dziękuję również, pozdrawiam mieszkańców Gminy Sadowne i wszystkich czytelników Portalu Info Sadowne. Do zobaczenia.

Tekst/foto: sch