JS 5001

2016.01.24.11Jednostka Strzelecka 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci należy do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, największej organizacji Strzeleckiej w Kraju.

JS 5001 została reaktywowana w sierpniu 2013 roku. W jej skład weszła drużyna strzelców z Warszawy i drużyna orląt z Kołodziąża. W ciągu trzech lat udało się nam rozbudować Jednostkę do wielkości 3 plutonów: I Pluton – Warszawa, II Pluton – Sadowne i III Pluton – Kosów Lacki. W 2014 roku Komendant Główny mł. insp. ZS Marek Matuła nadał naszej Jednostce imię Dywizjonu Huzarów Śmierci. Uroczystości odbyły się 2 sierpnia w Bazylice Mniejszej w Prostyni, dzięki czemu nawiązaliśmy do tradycji naszego Patrona. To właśnie 2 sierpnia 1920 roku w Prostyni żołnierze Dywizjonu Huzarów Śmierci składali przysięgę wojskową.

2016.01.24.22Dominującą grupą naszej jednostki są strzelcy, najczęściej młodzież w wieku 16-19 lat. Kadrę JS 5001 stanowią żołnierze rezerwy, nauczyciele i studenci – cytując słowa Komendanta mł insp. ZS Marka Matuły: „Kadrę tworzą, więc kompetentne i ideowe osoby”. Nasza kadra bierze często udział w szkoleniach ogólnopolskich m.in. organizowanych przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i Ministerstwo Obrony Narodowej. Przykładem tego jest Kurs Instruktorski dla Organizacji Proobronnych organizowany w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, który w ubiegłym roku ukończył st. sierż. ZS Michał Józefowski.

Obecnie zajmujemy się przygotowaniem młodzieży do szeroko rozumianej służby, dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Swoim podopiecznym zapewniamy profesjonalne szkolenia, wychowanie patriotyczne i umocowanie społeczne, opierając się o ideały II Rzeczypospolitej, w której Związek Strzelecki liczył prawie 500 000 ludzi. Szkolenie strzelca przewidziane jest na okres trzech lat, w trakcie których strzelec może ukończyć kursy: unitarny, lekkiej piechoty, rozpoznania, dowódców drużyn, pierwszej pomocy. Po tym okresie strzelcy doskonalą swoją wiedzę i poszerzają ją m.in. na kursach: spadochronowych, nurkowania, walki w mieście czy surwiwalu.

2016.01.24.19Rok 2016 to rok ścisłej współpracy z wojskiem, szczególnie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. W planie szkolenia tych Jednostek Wojskowych są przewidziane m.in. 4 szkolenia ogniowe (pierwsze odbyło się 23 stycznia) i 2 szkolenia z łączności.

W listopadzie ubiegłego roku nasza Jednostka Strzelecka podpisała porozumienie z gminą Sadowne. Było to pierwsze tego typu porozumienie w Województwie Mazowieckim. Ma ono na celu uściślenie współpracy JS 5001 z gminą Sadowne oraz umocowanie Strzelca w lokalnej społeczności.

W chwili obecnej przeprowadzamy rekrutację na terenie gminy Sadowne, a w dalszej kolejności mamy na uwadze nawiązanie współpracy ze Starostwem i budowę kolejnych pododdziałów w powiecie węgrowskim.

Osoby chętne do wstąpienia do Strzelca zapraszamy już dziś do kontaktu:

js5001warszawa@gmail.com

www.facebook.com/JednostkaStrzelecka5001/

Tekst/foto: JS 5001 im. Huzarów Śmierci