Gramy coraz głośniej i radośniej

Realizację finałów WOŚP rozkręcamy coraz bardziej, a przez to coraz głośniej ją słychać. To zasługa wielu ludzi dobrej woli, którzy włączają się w to wielkie dzieło pomocy.

W tym roku – jakby na przekór tym, którzy hejtują to, co WOŚP i Jurek Owsiak robią – Orkiestra zyskała bezpłatną reklamę,  a to spowodowało, że ci, którzy już wcześniej się angażowali, teraz wysilali się jeszcze bardziej, a ci, którzy do tej pory nie wyrażali swojego zdania, zostali zmuszeni do zajęcia konkretnego stanowiska.

W sztabie XXV finału WOŚP w Kołodziążu było to szczególnie widać. Już w momencie przygotowań okazało się, że sztab będzie miał więcej wolontariuszy niż w latach poprzednich – ich liczba zwiększyła się do 9 osób. Ponadto do współpracy zgłosiły się osoby z całej gminy, a nawet spoza niej.

Dużym wsparciem okazało się poparcie i zaangażowanie wójta gminy Sadowne, p. Waldemara Cyrana, który swoją obecnością uświetnił rozpoczęcie imprezy w sztabie i asystował przy licytacji zaświadczenia o jednodniowym pełnieniu honorowej funkcji wójta gminy Sadowne. Wynik licytacji zaskoczył chyba wszystkich, bo okazało się, że „fotel” wójta bardzo spodobał się ubiegłorocznemu zwycięzcy podobnej licytacji, Mateuszowi Kowalczykowi z Kołodziąża Rybie. W tym roku Mateusz wylicytował „wójtowanie” za 630 zł.

Dzięki poparciu sklepów „Robert”, „Topaz” i „Mrówka” z Sadownego nasi wolontariusze mieli możliwość kwestowania nie tylko w dniu finału, ale i dużo wcześniej. To pozwoliło im na zebranie do puszek niebagatelnej kwoty 8 900 zł.

Od samego początku naszej współpracy z Orkiestrą, czyli od 9 lat, nasz sztab wspiera – mający ogromne serce – zespół „Sami Swoi”. To jego fani wspierają naszą inicjatywę i chętnie biorą udział     w zabawie tanecznej w siedzibie sztabu aż do odpalenia „Światełka do Nieba”, oczywiście z przerwą na licytacje. W tym roku z licytacji wielu gadżetów od WOŚPu i innych darczyńców zebrano kwotę      3 415 zł.

Ogólnie sztab w Kołodziążu, podczas tegorocznego jubileuszowego finału, zebrał ponad 14 000 zł. Chętni wpłacali pieniądze nawet po odpaleniu przez OSP w Sokółce naszego Światełka.

Tym sposobem udało się nam pobić zeszłoroczny rekord, za co sztab chciałby serdecznie podziękować:

 • Wójtowi gminy Sadowne p. Waldemarowi Cyranowi za otwarcie imprezy uświetniającej udział sztabu w XXV finale WOŚP i asystę przy licytacji zaświadczenia na jednodniowe pełnienie honorowej funkcji wójta;
 • zespołowi „Sami Swoi” za obsługę muzyczną imprezy;
 • kierownictwu i obsłudze sklepów: „Robert”, „Topaz” i „Mrówka” w Sadownem za umożliwienie w tych sklepach kwestowania naszym wolontariuszom;
 • sklepowi Sad-Pol w Sadownem za ofiarowanie fajerwerków na „Światełko do Nieba”;
 • wolontariuszom: Joannie Telak, Julii Góral, Karolinie Koralewskiej, Karolinie Kamińskiej, Pawłowi Tytmanowi, Mateuszowi Kowalczykowi, Sebastianowi Zawadzkiemu, Patrycji Parafiańczyk i Daminice Gałązce za zbiórkę pieniędzy do puszek;
 • rodzicom i rodzinom wolontariuszy za pomoc kwestującym w dotarciu do różnych miejsc zbierania pieniędzy w naszej gminie i poza nią;
 • Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha i ZSP w Sadownem za umożliwienie wolontariuszom kwestowania na terenie tych szkół;
 • p. Marcie Karłowicz i Mateuszowi Kowalczykowi  za malowanie twarzy i wykonywanie tatuaży podczas imprezy w sztabie;
 • strażakom OSP Sokółka za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej i pomoc w odpaleniu „Światełka do Nieba”;
 • dyrekcji, nauczycielom i pracownikom NSP im. J. Korczaka w Kołodziążu za dekorację sali na XXV Finał, udostępnienie pomieszczeń, promocję wydarzenia i za szereg innych prac organizacyjnych;
 • rodzicom uczniów NSP w Kołodziążu i członkom Przyszkolnego Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” za pomoc w organizacji działań sztabu, przygotowanie wyposażenia bufetu i jego obsługę;
 • zwycięzcom licytacji gadżetów od WOŚP i innych darczyńców;
 • ofiarodawcom gadżetów na licytacje XXV finału
 • darczyńcom za udział w działaniach sztabu i ofiarne serce na rzecz WOŚP.

Zdjęcia na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodziążu>>>

Zofia Kowalczyk