Minął tydzień ferii

Nie tak dawno rozpoczynaliśmy ferie zimowe, a tu już półmetek. Co  się działo w tym czasie w Sadownem?

Skupmy się na zorganizowanych zajęciach, włączonych do programu o nazwie „Smak życia”, który jest nowością na naszym terenie. Podczas ferii w minionych latach organizowano czas wolny naszym najmłodszym także w ramach zajęć stałych i dodatkowych Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Tak jest i tym razem – w GOK-u można korzystać z wyposażenia elektronicznego z dostępem do Internetu, audiowizualnego, urządzeń sportowych i różnego rodzaju gier zręcznościowych oraz planszowych, a Gminna Biblioteka Publiczna pracuje w wydłużonych godzinach (8.00 – 18.00). Wszystkie te atrakcje cieszą się dużą popularnością i zainteresowanych takimi formami spędzenia wolnego czasu nie brakuje.

W tym roku postanowiono jednak wprowadzić dodatkowe atrakcje. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadownem, przygotował dla dzieci ze szkól z terenu Gminy program profilaktyczny zatytułowany „Smak życia”. Wzięto w nim pod uwagę, iż dzieci z gminy Sadowne, podobnie, jak dzieci z pozostałych polskich miejscowości, są narażone na wiele czynników negatywnych, które mają zgubny wpływ na ich dalszy rozwój. W programie więc założono podjęcie wszelkich działań profilaktycznych, które mają za zadanie promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u odbiorców odpowiednich postaw i systemu wartości. Czas ferii może być wykorzystany na dotarcie do najmłodszego pokolenia mieszkańców Sadownego, ale także – po raz pierwszy – poprzez dzieci dotarcie do ich rodziców, wzmacniając tym samym działania z profilaktyki prozdrowotnej. Program taki jak najbardziej wpisuje się w gminny program profilaktyki .

Wśród celów, które założyli współtwórcy programu „Smak życia” – tym razem skierowanego do dzieci i dorosłych – dominują działania w kierunku: kształtowania postaw prospołecznych, ekologicznych, nauki gospodarowania wolnym czasem, integracji grupy rówieśniczej, eliminowania negatywnych emocji poprzez kontakt z przyrodą, sportem, kulturą i sztuką, ale też propagowania zdrowego stylu życia, kształtowania właściwej postawy np. uczestnika ruchu drogowego czy współtworzenia zdrowych zasad funkcjonowania grup rówieśniczych. Pod tym kątem przygotowano harmonogram zajęć profilaktycznych, w realizacji którego chętnie biorą udział nasi mieszkańcy, a szczególnie najmłodsi. W pierwszym tygodniu ferii, każdego dnia w przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zajęciach brało udział ok. czterdzieścioro dzieci, często wspólnie ze swoimi opiekunami.

Pierwszy dzień ferii był dniem przeznaczonym na utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza w okresie ferii zimowych i na terenach wiejskich. GOK w Sadownem odwiedzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie: sierż. Monika Księżopolska z Wydziału Prewencji oraz st. asp. Marek Adamczuk i st. sierż. Rafał Ryczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego. Przekazane uczestnikom zajęć informacje utrwalone zostały w ramach zajęć plastycznych, których celem było zaprojektowanie plakatu pt. „Jestem bezpieczny na drodze”, a które fachowym okiem nadzorował instruktor GOK p. Barbara Stanisławczyk. Jej pomysły plastyczne wszyscy mogli poznać również następnego, „walentynkowego” dnia, gdy zajęcia plastyczno – techniczne przerodziły się w warsztaty tworzenia niespotykanych ozdób przypominających o najbliższych sercu osobach. W takim dniu znalazło się też miejsce na wzmocnienie kondycji fizycznej uczestników zajęć. Kilkugodzinne ćwiczenia sportowe, gry zespołowe, również z członkami rodziny, w sadowieńskiej  Hali Sportowej dały możliwość wyładowania nadmiaru energii, ale też utrwalały zasady pracy zespołowej i kształtowania zdrowego stylu życia poprzez sport.

Dzień kontaktu z przyrodą to środa. Polana Koła Łowieckiego Św. Huberta w Sadownem zapełniła się poszukiwaczami tropów leśnych zwierząt, miłośnikami gier i zabaw na świeżym powietrzu, a zwłaszcza śniegu. Oprócz poznania najczęściej występujących w naszych lasach gatunków dzikich zwierząt, ich sposobu odżywiania i ciekawostek z życia gatunków, uczestnicy zajęć mieli możliwość przygotowania dla nich posiłku, który umieszczono w zlokalizowanych nieopodal paśnikach. O uzupełnieniu własnej energii, traconej podczas zabaw na śniegu i wspólnego lepienia bałwana (zobacz film>>>), również nie zapomniano – uzupełniły te braki pieczone kiełbaski. Chłód także nie był straszny, bo niwelowało go ognisko, wokół którego „biesiadnicy” pod okiem instruktorów GOK prowadzili ożywione dyskusje o możliwościach zagospodarowania wolnego czasu, zabaw w gronie rodziny i w grupach rówieśniczych.

„Teatralne ABC” to już kolejne zajęcia promujące zagospodarowanie we właściwy sposób wolnego czasu, a co ważne – w licznej grupie, która współpracuje ze sobą. Co to jest teatr, jak należy się zachowywać podczas pobytu w nim, ale nie tylko, jakie znamy formy teatralne i wreszcie – co to jest scenariusz i np. rekwizyty teatralne, jak zostać aktorem, jak dobrze bawić się w teatr? O tym wszystkim licznemu gronu uczestników zajęć w czwartkowe południe opowiedziała p. Danuta Chylińska. Nie skończyło się oczywiście na samej teorii, ale też wspólnie przygotowywano słowniczek teatralny, dobierano do przygotowanych scenek garderobę, a także improwizowano krótkie występy aktorów – w różnych formach teatralnych. Najzabawniejsze jednak było pozowanie do zdjęć na tzw.  „ściance” w dobranej do swoich upodobań garderobie. Wspólna zabawa w teatr to idealna forma kształtowania nawyku współpracy w małej grupie, ustalania ról i scenariusza postępowania. To także najprostszy sposób na kontakt z kulturą i sztuką, które kształtują postawy i stają się elementami profilaktyki stylu życia, również dla całych rodzin.

Ostatni dzień pierwszego tygodnia ferii jest również nagrodą dla wszystkich, którzy chętnie brali udział w całotygodniowych zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury. Był to wyjazd autokarowy na kryte lodowisko w Mińsku Mazowieckim. Głównym jego celem była wspólna zabawa, ale też poznanie nowych miejsc, najbliższego otoczenia, okolicy.

Program „Smak życia” sprawdza się, o czym świadczy liczba jego uczestników. To był tylko pierwszy tydzień wakacji, ale drugi będzie równie ciekawy – wspólne, „zdrowe” gotowanie, ciekawe zajęcia plastyczne, warsztaty profilaktyczne i… przedstawienia teatralne, a także – bal karnawałowy. Zachęcamy do udziału w tych zajęciach, które przygotowali dla nas: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadownem.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: GOK Sadowne/Sławek Chyliński