Sadowieńskie Forum Kobiet

7 kwietnia w Sali Lustrzanej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem odbyła się pierwsza edycja Sadowieńskiego Forum Kobiet pod hasłem „Wyzwania dla aktywnej kobiety w XXI wieku”.

Z pomysłem zorganizowania spotkania aktywnych zawodowo kobiet wyszedł Wójt Gminy Sadowne, a z pomocą w organizacji Gminny Ośrodek Kultury, a także ZSP Sadowne, którego zadaniem była oprawa gastronomiczna.

Spotkanie prowadziła p. Grażyna Kądziela – przewodnicząca naszego Klubu Seniora, która w profesjonalny sposób krok po kroku realizowała kolejne punkty programu.

Gdy sala wypełniła się po godz. 11.00 do ostatniego miejsca, a media były gotowe do upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, głos zabrał Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, który powitał wszystkich zgromadzonych Gości.

Następnie, jak to bywa u kobiet, zgodnie ze ścisłym harmonogramem spotkania swoje spostrzeżenia i uwagi na temat wyzwań dla aktywnych kobiet w XXI wieku zabierały:

– p. Maria Koc – senator RP – opowiedziała o roli kobiety w polityce, jej pracy na „dwóch etatach”, parytetach i oczekiwanym zaangażowaniu w politykę bez żadnego przymusu,

– p. Janina Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego  – o kobiecie w samorządzie, która posiada prospołeczne spojrzenie na rzeczywistość i jest bardzo aktywna. Ogólne podsumowanie prelegentki: kobiety są potrzebne, chociaż mężczyźni jeszcze o tym nie wiedzą,

– p. Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty – obowiązki i możliwości spełnienia kobiety w oświacie,

– p. Maria Dobies – nauczyciel sadowieńskiego Technikum Gastronomicznego – struktura i osiągnięcia ZSP Sadowne, rola i sukcesy kobiet, wychowawców w tej Szkole, plany, pomysły na rozwój placówki oświatowej,

– p. Małgorzata Olton – pedagog szkolny ZSP Sadowne – realizacja ciekawych projektów w ZSP Sadowne, działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, szkolnej grupy taneczno – teatralnej.

Po tych wystąpieniach nastąpiła przerwa kawowa, w trakcie której w sąsiedniej Sali Gimnastycznej odbyło się podsumowanie Wielkanocnego Konkursu Gastronomicznego. Zgromadzonych tam gości i uczniów powitał dyrektor ZSP Sadowne p. Sławomir Ryszawa, po czym komisja konkursowa przystąpiła do oceny efektów pracy uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Ocenie podlegały wykonane ciasta świąteczne, babki i mazurki wielkanocne (oceniano 21 ciast) oraz wystrój stołu wielkanocnego (oceniano 16 kompozycji). Najwyżej oceniono:

w kategorii ciast:

– I miejsce – Kamil Puchta – klasa III Technikum (ciasto nr 19) oraz Szymon Matusik – klasa I Technikum (ciasto nr 11),

– II miejsce – Patrycja Ziółkowska – klasa II Technikum (ciasto nr 14),

– III miejsce – Natalia Rafalik – klasa III Technikum (ciasto nr 12).

w kategorii wystroju stołu wielkanocnego:

– I miejsce – Karolina Dzieciątko i Kinga Wyszogrodzka – klasa III Technikum (stół nr 14),

– II miejsce – Paulina Wieliczko i Michał Glinka – klasa II Technikum (stół nr 1),

– III miejsce – Weronika Wiska i Emilia Góral – klasa I Technikum (stół nr 3).

Po przerwie, ponownie w Sali Lustrzanej kontynuowano spotkanie kobiet aktywnych. Swoje uwagi przekazały słuchaczkom:

– p. Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski – o współpracy z mężczyznami i kobietach w turystyce, a także o pozytywnym myśleniu i promocji powiatu,

– p. Danuta Grodzka – Wojdyna – właścicielka Galerii Zambrzyniec – o kobiecie w kulturze, pomysłach na turystykę i spełnianiu własnych marzeń, a także wydawaniu własnych pozycji książkowych,

– p. Edyta Dąbrowska – właściciel Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego ITAMED w Sadolesiu – o kobiecie w biznesie, realizacji planów i pomysłach na biznes.

W podsumowaniu prowadząca spotkanie p. Grażyna Kądziela i Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran już teraz zapraszali wszystkie uczestniczki na drugą edycję Sadowieńskiego Forum Kobiet, które być może odbędzie się w przyszłym roku i w szerszym zakresie – oczywiście w Sadownem. A w jakim celu? Jak powiedział Pan Wójt, by zainspirować nasze mieszkanki do działania i pokazać możliwości samorealizacji. I słusznie!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński/Karolina Klimek

Foto: Sławek Chyliński