Siedemdziesiąt lat – to zacny wiek

30 lipca swoje siedemdziesiąte urodziny obchodziła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zalesia.

Wielu gości, dużo mundurów strażackich i wozów bojowych pojawiło się w południe na terenie sąsiadujących ze sobą: Zarzetki i Grabin. To swoje 70-lecie uroczyście obchodzili druhowie z Zalesia.

Uroczystości poprzedziła msza polowa przy kaplicy w Zarzetce, którą celebrował w intencji strażaków ks. Stanisław Wojciechowski i w asyście wielu sztandarów. Po niej przemarsz na plac przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinach i dalsza część tej uroczystości – zbiórka pododdziałów. Z ramienia lokalnych władz część uroczystości poprowadził Sekretarz Gminy p. Zbigniew Bocian, a głównymi jej bohaterami byli… oczywiście strażacy z OSP Zalesie. Przy tej okazji otrzymali wiele życzeń od zaproszonych gości, a także oficjalnych podziękowań, dyplomów i odznaczeń, m.in. P. Elżbieta Lanc, w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, wręczyła strażakom medal pamiątkowy Pro Masovia, st. bryg. Ireneusz Królik, w imieniu Komendanta Głównego OSP, odznaczył Jednostkę Medalem za zasługi dla pożarnictwa, natomiast p. Marek Renik, w imieniu Senator Marii Koc, przekazał „Orła Senatu RP”. Wójt Gminy i druh w jednej osobie p. Waldemar Cyran przekazał obietnicę dalszego i systematycznego wsparcia OSP Zalesie i pozostałych gminnych jednostek, których członkowie każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego Naszej Gminy – to chyba najlepszy prezent. Goście i wspierający OSP Zalesie z okazji 70-lecia jednostki zostali wyróżnieni wbiciem symbolicznych gwoździ w tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

A jaka jest historia Jednostki OSP z Zalesia? Bardzo dokładnie i obrazowo przedstawiła ją podczas uroczystości w Grabinach p. Teresa Wielgat – radna Gminy Sadowne, związana od wielu lat z OSP Zalesie. Poczytajmy:

Drodzy Państwo!

Pozwólcie, że przedstawię w skrócie historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu.

Zalesie to wieś położona w dorzeczu rzeki Bug. Dawniej corocznie powodzie zalewały Zalesie i okoliczne wioski. Walka z tym żywiołem była jedną z inspiracji do powołania w tej miejscowości straży pożarnej. I tak oto w 1947 r. z inicjatywy mieszkańców wsi powstała OSP w Zalesiu. Pierwszym prezesem został Rafał Koroś, a naczelnikiem Stefan Dąbrowski. W skład zarządu weszli: Jan Kania, Wacław Decyk, Stefan Puścion, Franciszek Gałązka, Roman Robak i Ryszard Decyk. Początkowo do akcji pożarniczych wyjeżdżano wozem konnym skonstruowanym przez druhów Władysława Robaka i Franciszka Gałązkę. W 1953 r. OSP Zalesie otrzymało od władz samorządowych wysłużoną sikawkę ręczną. Pierwszą motopompę jednostka zakupiła w 1955 r., a następną bardziej wydajną w roku 1962. Dzięki aktywnej postawie ówczesnych strażaków i szczodrej ofiarności mieszkańców w latach 1953 – 1967 powstała drewniana remiza strażacka. Grunt pod budynek przekazał nieodpłatnie Jan Kania. W historii ochotnicy dysponowali dwoma pojazdami marki Żuk otrzymanymi od sąsiadujących jednostek strażackich z Wilczogąb i Szynkarzyzny. Jednostka posiadała również samochód Star-25 przekazany przez OSP Gwizdały. Nie spełniał on jednak warunków technicznych. W 2001 r. dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Sadownem oraz Urzędu Marszałkowskiego OSP Zalesie otrzymała wóz bojowy Star-244 GBA wyposażony m.in. w motopompę i autopompę.

W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia tradycją OSP w Zalesiu była organizacja zabaw tanecznych. Wypracowane w ten sposób dochody przeznaczone były na zakup mundurów galowych i bojowych, wykupiono grunt pod budowę garażu, wykonano około 250 m drogi betonowej. Wspomagano również finansowo nowopowstającą Szkołę Podstawową w Grabinach.

Od 14 maja 1988 r. jednostka ma własny sztandar ufundowany przez mieszkańców, a nadany przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach.

W latach 2000 – 2003 w ramach prac społecznych i przy wsparciu Urzędu Gminy w Sadownem strażacy wybudowali murowany garaż. W 2008 roku nasza OSP przejęła budynek po byłej mleczarni w Zarzetce. Od tamtego czasu jest on adaptowany na potrzeby świetlicy i remizy jednocześnie, gdyż remiza drewniana wymaga kapitalnego remontu. Większość prac druhowie wykonują społecznie.

Nasi strażacy oprócz akcji pożarniczych włączają się w różnorodne akcje pomocowe, jak np. w 2010 r. pomoc powodzianom w Kozienicach, a w 2011 r. usuwanie skutków wichury na terenie Gminy Sadowne.

Bezinteresowna i szybka pomoc potrzebującym to nie jedyna forma działalności naszych ochotników. Niemal od samego początku włączają się w wiele lokalnych inicjatyw. Swą obecnością uświetniają uroczystości gminne i parafialne, angażują się w prace społeczne. Reprezentacje naszej straży corocznie uczestniczą w zawodach sportowo – pożarniczych i odnoszą liczne sukcesy. Warto tu wymienić: rok 2010 – startowały dwie reprezentacje i zdobyły I i II miejsce; rok 2011 – II miejsce; III miejsce w roku 2013. Przez kolejne 3 lata reprezentacja OSP Zalesie zajmowała czołowe pierwsze miejsca. W 2017 roku zwycięstwo odniosła reprezentacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Jednostka obecnie zrzesza w swoich szeregach nie tylko mieszkańców Zalesia, ale także Zarzetki, Grabin i Ociętego. Liczy 40 druhów, w tym 2 kobiety, a także 9 młodych strażaków w nowoutworzonej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Pracami jednostki kieruje Adam Rogala, funkcję naczelnika pełni Krzysztof Kobyliński, a wiceprezesa Marcin Kądziela. Za budżet odpowiada Sławomir Kujawa, a funkcję sekretarza wypełnia Aneta Puścion.

Na zakończenie należy przypomnieć tych, którzy od początku istnienia jednostki pełnili kierownicze funkcje. Otóż prezesami w historii OSP Zalesie byli: Rafał Koroś, Roman Robak, Zbigniew Ogonowski, Ryszard Kopacz, Stefan Dąbrowski, Witold Puścion, Henryk Gałązka.

Funkcje naczelnika pełnili: Stefan Dąbrowski, Ryszard Decyk, Stefan Puścion, Ryszard Wójcik, Józef Wielgat, Henryk Gałązka, Waldemar Decyk i Kamil Puścion.

Cóż, to by było wszystko o OSP Zalesie – oczywiście w ogólnym zarysie. Robią dużo i od wielu lat – brawo druhowie! Życzymy dalszych sukcesów i tak dynamicznego rozwoju na dalsze co najmniej 70 lat.

Uroczystość urodzinowa też był świetna, wiele atrakcji, pogoda super i zapewne zakończyła się dopiero o zmroku, o co postarała się gwiazda muzyki rozrywkowej Zespół „Sami Swoi”, prezentujący ze sceny przeboje dyskotekowe.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński