Spodziewaliśmy się tego!

Jest to dla nas niemiła niespodzianka, ale spodziewaliśmy się takiej decyzji. Wojewoda Mazowiecki zalecił zmianę nazwy sadowieńskiej ulicy Czesława Wycecha.

Kim był Czesław Wycech i czym zasłużył się dla sadowieńskiej społeczności, to zapewne wszyscy mieszkańcy Gminy Sadowne – zwłaszcza ci starsi – wiedzą. Nie zaszkodzi jednak przytoczyć kilka słów na temat tej osoby – możemy przeczytać ciekawą biografię (w skrócie) na stronie Szkoły Podstawowej w Sadownem, której nasz bohater jest patronem:

Czesław Wycech – Marszałek Sejmu PRL II kadencji (1957-1961), III kadencji (1961-1965), IV kadencji (1965-1969) i V kadencji (1969-1971).

Urodzony 20.07.1899 w Wilczogębach w powiecie węgrowskim, w rodzinie chłopskiej. Zmarł 26.05.1977 w Warszawie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie 1918, Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie 1924, Wydział Przyrodniczy Państwowego Instytutu Nauczycielskiego 1926. Nauczyciel w szkołach powszechnych 1919 – 1937. Działalność partyjną rozpoczął w PSL”Wyzwolenie” 1918. Sekretarz Zarządu Powiatowego w Węgrowie 1922 – 1925. Członek Stronnictwa Ludowego 1931 – 1939. Członek Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych od 1919. Współtwórca zjednoczenia organizacji nauczycielskich w Związek Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący Wydziału Organizacyjnego ZNP 1938. Podczas II wojny światowej od 10.1939 pracował w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Kierownik Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj 1940 – 1945. Minister oświaty w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej 1945 – 1947. Propagator reformy szkolnictwa i zwalczania analfabetyzmu. Zasiadał w Radzie Naczelnej i Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL 1946 – 1947.

Poza tą notką można tylko dodać, że dzięki tej osobie Sadowne może dziś poszczycić się jedną z pierwszych w powiecie szkołą średnią, a także m.in. dużym zapleczem dla naszych placówek oświatowych.

I cóż… Okazuje się, że weszła w życie Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W art. 1 tej Ustawy mówi się:

  1. Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
  2. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Jak się okazuje, na liście osób, które związane były z systemem władzy PRL – sporządzonej przez Instytut Pamięci Narodowej, znalazł się również Czesław Wycech z racji sprawowania w tym okresie swoich funkcji państwowych.

Co na to nasze władze? Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran stwierdził: Jak wiemy, patronem jednej z ulic Sadownego jest wspomniany Czesław Wycech, a więc nastąpił ustawowy wymóg zmiany jej nazwy. Wg nas osoba ta nie zasłużyła na potraktowanie pamięci o niej w ten sposób. Czesław Wycech był osobą zasłużoną dla Gminy Sadowne, dlatego też zwlekaliśmy z terminowym wykonaniem zaleceń Ustawy i zwróciliśmy się do władz wyższych o potraktowanie naszej sprawy w sposób szczególny oraz odstąpienie od konieczności zastosowania w tym przypadku Ustawy o zakazie propagowania komunizmu…

Ostatecznie, w tych dniach do Urzędu Gminy w Sadownem trafiło pismo Dyrektora Wydziału Prawnego UW, w którym informuje o przystąpieniu organu nadzoru do realizacji kompetencji zastępczych. Cóż to znaczy? Znaczy to, że decyzją Wojewody może zostać zmieniona nazwa przedmiotowej ulicy i narzucona nowa, wybrana losowo, chyba, że Urząd Gminy Sadowne w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma zaproponuje swoją, nową nazwę.

Trochę to skomplikowane i kłopotliwe, ale zalecenia, pod groźbą stosownej kary, trzeba wykonać. Termin złożenia do szczebla wyższego propozycji nowej nazwy ulicy już prawie mija. Gmina ma kilka pomysłów na nową nazwę ulicy Czesława Wycecha i zapewne przekaże je do Urzędu Wojewódzkiego. Wkrótce dowiemy się o tym…

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło: www.spsadowne.pl