3 Maja w Sadownem

W dniu wczorajszym w Gminie Sadowne obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja połączoną z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Uchwalona w 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną Konstytucją, która miała stać się podstawą silnego państwa Polskiego.

Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Święta w intencji Ojczyzny i wszystkich strażaków OSP, którą odprawił ks. Proboszcz Stanisław Wojciechowski. Po mszy nastąpił przemarsz z kościoła pod Kamień Pamięci Mieszkańców Sadownego, odśpiewanie hymnu państwowego, wciągnięcie flagi na maszt przez drużynę harcerzy „Włóczykije”, a następie zostały złożone kwiaty. W atmosferę ducha patriotyzmu wszystkich zgromadzonych wprowadził Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”, odśpiewując patriotyczne pieśni. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Sadowne,
p. Elżbieta Lanc oraz p. Marek Renik.
Po zakończeniu części poświęconej obchodom Dnia Konstytucji 3 Maja, dalsze obchody odbyły się na placu przy Urzędzie Gminy. Na placu zgromadziły się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Sadowne. Na tle samochodów strażackich stanęły poczty sztandarowe oraz druhowie ochotnicy.
Po raz pierwszy na obchodach Dnia Strażaka pojawiły się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Sadowne, OSP Zalesie, OSP Szynkarzyzna, OSP Zieleniec i OSP Sokółka – łącznie 49. adeptów na członków OSP. Ten dzień był dla nich wyjątkowy, to dziś złożyli oni ślubowanie, wypowiadając słowa Roty:
„Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dają nadzieję, że tradycja OSP na terenie Gminy Sadowne, która liczy niespełna 100 lat, nie zaginie.
Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran oraz zaproszeni goście, na czele z Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP p. Ireneuszem Królikiem, Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego p.  Elżbietą Lanc  i  kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach p. Markiem Renikiem, podziękowali druhom i druhnom z ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Sadowne, OSP Zalesie, OSP Morzyczyn Włóki, OSP Morzyczyn Włościański, OSP Sokółka, OSP Szynkarzyzna, OSP Wilczogęby, OSP Zieleniec,
za niezłomną służbę na rzecz drugiego człowieka oraz za to, że każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy i spieszą im z pomocą, narażając własne zdrowie i życie.
Dzień Strażaka stał się dobrą okazją do przekazała jednostkom OSP sprzętu ratowniczo-gaśniczego (2 piły spalinowe, agregat prądotwórczy i 5 pomp) o wartości ponad 30 000 zł. Sprzęt został ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który reprezentowała p. Elżbieta Lanc.
Pani Marszałek po raz kolejny udowodniła, że OSP z terenu Gminy Sadowne może liczyć na jej wsparcie. W swoim przemówieniu wspomniała również o przekazaniu środków w kwocie 50 000 zł. na remont strażnicy w Sokółce.
Wójt Gminy Sadowne podziękował za wsparcie i współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz za to, że wnioski, które są składane przez Gminę, nie pozostają bez pozytywnego rozpatrzenia.
Podziękowania zostały skierowane również do wszystkich zaproszonych gości, radnych – na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Olkowskim, „Sadowianek”, drużyny harcerskiej „Włóczykije”, pocztów sztandarowych oraz wszystkich, którzy przyczynili się do uroczystego świętowania.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Urząd Gminy Sadowne