Msza Święta…

…w kołodziążskim lesie.

Miejsce urodzenia bł. ks. Edwarda Grzymały, jednego ze 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, wyznacza dziś niewielka leśna polana, z pamiątkowym głazem, małą kapliczką słupową ku czci bł. Edwarda i granitowy stół ołtarzowy, nad którym ustawiony jest solidny daszek. Niegdyś stała tu gajówka należąca do wsi Kołodziąż. Obok zabudowań rósł stojący do dzisiaj, pomnikowy dąb. W takim zielonym zakątku dorastała świętość.

Od kilkunastu lat w drugą niedzielę sierpnia, w rocznicę śmierci bł. ks. Edwarda Grzymały w Dachau w 1942 roku, gromadzą się tu wierni z parafii Sadowne i sąsiedniej parafii Prostyń.  Tegoroczne uroczystości miały miejsce 12 sierpnia i rozpoczęły się modlitwą Anioł Pański o godz. 12.00. Następnie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana przez ks. Karola Lipczyńskiego – wikariusza parafii Sadowne oraz o. dra Marka Wódkę – franciszkanina pochodzącego z tejże parafii, wykładowcę Instytutu Socjologii KUL.

Kazanie do zebranych wygłosił ks. Karol Lipczyński. W kilku zdaniach przybliżył życiorys błogosławionego i w nawiązaniu do jego roli świadka wiary, rozważał świadectwa osób, które doświadczyły szczególnych przeżyć mistycznych. W 1884 roku papież Leon XIII podczas Mszy Świętej popadł w ekstazę, w czasie której usłyszał rozmowę szatana z Chrystusem. Dotyczyła ona zniszczenia Kościoła złem w nadchodzącym wieku. Także dzieci z Fatimy, rozmawiające z Matką Najświętszą, miały wizję umierającego papieża i innych kapłanów w zrujnowanym mieście. Miniony wiek był pełen męczeństwa przedstawicieli Kościoła, ludzi, którzy za wiarę oddawali swe życie. Szatan w ciągu stu lat od wizji papieża Leona XIII nie dał rady zniszczyć wspólnoty chrześcijańskiej, chociaż podejmował i wciąż podejmuje wiele prób. Dzięki twardym postawom męczenników i ich orędownictwom, Kościół wciąż trwa i umacnia swoich wiernych Wiarą, Nadzieją i Miłością. Na zakończenie Mszy została odmówiona modlitwa do Świętego Michała Archanioła ułożona przez papieża Leona XIII.

Uroczystości rocznicowe uświetnił poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem oraz poczet OSP w Sadownem. Obecny był także Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran oraz ks. prał. Marian Zbieć, który zapoczątkował lokalny kult bł. ks. Edwarda Grzymały. Wszystkim przybyłym na uroczystości podziękował ks. kan. Stanisław Wojciechowski, proboszcz parafii Sadowne.

Ewa Jakubik