11 listopada w Sadownem…

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe święto i wyjątkowo uczciła je Gmina Sadowne.

Doniosła rocznica musiała zostać uczczona w wyjątkowy sposób. Uroczystości upamiętniające wydarzenie, które zmieniło polską rzeczywistość i odmieniło losy naszego kraju, rozpoczęły się 11 listopada uroczystą Sesją Rady Gminy Sadowne. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Sadowne z dnia 11 listopada 2018 roku w sprawie budowania wśród lokalnej społeczności narodowej tożsamości. Dokument przyjęto w brzmieniu:

11 listopada 2017 roku Rada Gminy Sadowne, doceniając wagę i doniosłość przypadającej w 2018 roku rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ustanowiła w Gminie Sadowne Rok Niepodległości. 

Dziś kończy się ten rok jubileuszu, jednak swoim stanowiskiem chcemy podkreślić, że nadal jest potrzeba budowania narodowej tożsamości opartej na miłości do Boga i ojczyzny.

Należy pamiętać o tym, że po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Musimy pielęgnować pamięć o tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść nasz kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Rada Gminy Sadowne postanawia włączyć się w utrwalanie polskiej tożsamości poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej osób związanych z Gminą Sadowne, poprzez organizowanie uroczystości patriotycznych w święta narodowe oraz poprzez krzewienie wiary i tradycji chrześcijańskich w naszych szkołach i placówkach.

W trakcie uroczystej Sesji, rys historyczny wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości przedstawił znany wszystkim lokalny historyk p. Sławomir Akonom, a na temat współczesnych wydarzeń i dzisiejszej pracy na rzecz wolnego kraju zabrali głos przedstawiciele lokalnego samorządu: p. Waldemar Cyran i p. Piotr Olkowski, a także goście, a jednocześnie mieszkańcy Gminy: p. Elzbieta Lanc i p. Marek Renik. Obecni na Sesji sołtysi otrzymali flagi państwowe, które Gminie przekazał Prezydent RP p. Andrzej Duda – zaprezentował je Zastępca Wójta Gminy p. Marcin Gręda. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń Panom… Marcinom, którzy obchodzili tego dnia swoje imieniny – również przyłączamy się do życzeń, które tak pięknie wyśpiewały, oprócz oczywiście Mazurka Dąbrowskiego i Roty, nasze „Sadowianki”.

Bezpośrednio po Sesji Rady Gminy, uczestnicy uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, oddali na Placu Kościelnym hołd mieszkańcom Gminy – budującym przez lata jej tożsamość oraz na cmentarzu parafialnym – bohaterskim obrońcom Gminy Sadowne. O godz. 11.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się msza św. za Ojczyznę, którą celebrował ks. Stanisław Wojciechowski. Nabożeństwo rozpoczęło się odśpiewaniem przez jego uczestników hymnu państwowego. W przedsionku głównego wejścia do kościoła odsłonięto tablicę upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kontynuacją uroczystej mszy św. był Marsz Niepodległości, którego uczestnicy wprost z kościoła wyruszyli ul. Kościuszki do Gminnej Hali Sportowej, która zlokalizowana jest przy Gimnazjum w Sadownem. Po drodze oczywiście upamiętnienie jeszcze jednego z polskich bohaterów – Tadeusza Kościuszki i złożenie kwiatów pod pomnikiem na przykościelnym skwerku.

Poranne uroczystości zakończyła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, która dla mieszkańców Gminy Sadowne przygotowała pod kierunkiem p. Ewy Sówki, p. Mirosławy Renik i p. Kamila Kiełka wspaniały, tematyczny montaż słowno – muzyczny. Przy wejściu na halę na wszystkich zainteresowanych – licznie przybyłych gości czekał stolik kawowy ze „słodkościami”, który przygotowało sadowieńskie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

 

Tuż po 16-ej przed halę sportową w Sadownem przybyło setki uczestników ostatniej z jubileuszowych imprez. Krótko powitał ich Wójt Waldemar Cyran, a następnie wszyscy jedną zwartą kolumną z biało-czerwonymi flagami przetruchtali po tartanowej bieżni. Tak ruszyło sportowe bieganie, którego celem było wspólne przebiegnięcie 100 kilometrów.

Początkowa niepewność czy się uda i jak długo będzie to trwać, szybko ustąpiła radości, że wszystko pójdzie sprawnie i zgodnie z planem, bo po 18-ej zaplanowano fajerwerki. Nie zawiedli Ci, co Narodowe Święto postanowili uczcić „na sportowo”. To uczestnicy 8 sztafet: Samorządowców (radnych i sołtysów), Drużyny Harcerskiej „Włóczykije”, OSP Wilczogęby i Sokółka, Oświaty, „Wichra”, „Wichra Siatkarzy”, „Zuzi Team” oraz GOK-u i Przyjaciół. Każda miała do pokonania minimum 40 okrążeń i połowie z nich potrzeba było na to niewiele ponad godzinę. Wystartowali seniorzy z SKS-u, samorządowcy w średnim wieku i kilkuletni harcerze czy uczestnicy zajęć z GOK-u, strażacy w strojach bojowych i nauczyciele, piłkarze i siatkarze Wichra z trenerami oraz „zaprawieni” biegacze ściągnięci do nas przez Zuzię, a wszystkim towarzyszył doping kilkuset kibiców i polskie przeboje sprzed lat.

Pokonaliśmy znacznie ponad 100 km. Każdy z około 120 biegaczy otrzymał pamiątkowy medal. Wszyscy nabrali sił przy przygotowanych przez GOK: kawie i kiełbaskach z grilla, by wziąć następnie czynny udział w przygotowanym przez p. Kiełka i p. Koroś „patriotycznym karaoke”. Śpiewanie na setki gardeł pieśni legionowych i żołnierskich zakończyła „Rota”, a zaraz potem ku niebu rozbłysło kolorowo i radośnie setki fajerwerków. I trudno było się rozstać, bo mimo zmroku i chłodu atmosfera radości z niepodległości, wolności, poczucia wspólnoty i zabawy powstrzymywała przed powrotem do swoich „czterech kątów”…..

Brawo Sadowne i brawa dla władz Gminy Sadowne, którzy przygotowali tak świetne uroczystości uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Brawa też dla mieszkańców, którzy tak licznie włączyli się w obchody tej doniosłej rocznicy. Zapewne jeszcze nie raz będzie okazja do wspólnego udziału w różnych imprezach gminnych, na które już teraz w imieniu władz i organizatorów serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: RW/Sławek Chyliński