Witam wszystkich serdecznie!

2 września nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

Sadowieńskie średnie szkoły pierwszy dzień nauki rozpoczęły mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, po czym uroczystość przeniosła się do Sali gimnastycznej ZSP. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego i symbolicznym uczczeniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, p. Dyrektor Sławomir Ryszawa oficjalnie powitał przybyłych gości, nauczycieli i uczniów.

I tu ciekawostka. Jak poinformował p. Dyrektor, od dnia dzisiejszego znajdujemy się, uczymy i pracujemy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. W skład Zespołu Szkół wchodzą dotychczas funkcjonujące tu jednostki edukacyjne. Nazwa Zespołu Szkół (z Ponadgimnazjalnych na Ponadpodstawoe) została zmieniona z uwagi na likwidację gimnazjów.

Na początek jeszcze zaległe nagrody dla wyróżniających się uczniów. Starosta Węgrowski przyznał stypendia motywacyjne uczniom:

– Emilii Matusik z kl. I T – za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce w roku szkolnym 2018/2019,

– Katarzynie Skibniewskiej z kl. III T, Katarzynie Wyszyńskiej z kl. I T, Weronice Karczmarczyk z kl. I T i Oldze Szumińskiej z kl. I T – za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

W imieniu Starosty Węgrowskiego wyróżnionym uczniom stypendia wręczył p. Tomasz Nowakowski ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Z uwagi na poszerzenie społeczności uczniowskiej ZSP w Sadownem o 92. uczniów klas pierwszych, konieczna była też prezentacja kadry pedagogicznej. Nauczycieli przedstawił p. Dyrektor Ryszawa jednocześnie informując, iż w bieżącym roku szkolnym ZSP zostało poszerzone o cztery, a nie jak dotychczas dwie, klasy pierwsze. Wychowawstwo tych klas otrzymali:

– p. Grażyna Gąsiorek – klasa I Technikum (absolwenci gimnazjum),

– p. Kamil Kiełek – klasa I LO (absolwenci gimnazjum),

– p. Sylwia Rosińska – kl. I Technikum (absolwenci szkoły podstawowej),

– p. Mariusz Wójcik – kl. I LO (absolwenci szkoły podstawowej).

No cóż, na początek to by było na tyle. Krótka część oficjalna, następnie spotkania w klasach, najważniejsze informacje i do domu. Od jutra, już na pewno, zaczną się normalne zajęcia. Życzymy powodzenia…

Zdjęcia w galerii Google>>>        

Tekst/foto: Sławek Chyliński