Dla Niepodległej…

12 listopada w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na początku wprowadzenie sztandaru Szkoły, hymn wspólnie odśpiewany i powitanie gości oraz uczniów przez p. Dyrektor Małgorzatę Koroś. Tak rozpoczęła się w sali gimnastycznej sadowieńskiej podstawówki akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O historii rozbiorów, walce niepodległościowej Polaków i tworzeniu podstaw II Rzeczpospolitej wszyscy mogli się dowiedzieć w zaprezentowanym przez uczniów montażu słowno-muzycznym. „Pociąg do niepodległości” powstał on pod okiem p. Marioli Konik, a uczniom akompaniował p. Kamil Kiełek.

W drugiej części uroczystości p. Sławomir Akonom przedstawił zebranym prezentację multimedialną o ś.p. Kazimierzu Stefanowiczu, sadowieńskim aptekarzu, bohaterze okresu II wojny światowej i lat powojennych, którego na pewno znali osobiście starsi mieszkańcy Sadownego i okolic. Młodsi natomiast powinni skojarzyć postać, utożsamiając ją z jedną z ulic Sadownego, której jest patronem. Prezentacja nosiła tytuł: „Kazimierz Stefanowicz – 1914-1986. Opowieść o szlachetnym człowieku”, a pośród gości uroczystości obejrzeli ją przedstawiciele najbliższej rodziny p. Kazimierza – pp. Barbara i Stanisław Stefanowiczowie.

I w tym miejscu warto zamieścić hasło, które przewodziło całej uroczystości, a które oddaje w pełni jej charakter: „Przodkom winniśmy pamięć, Ojczyźnie miłość…”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński