„Hubal” był na naszym terenie?

OWe wrześniu 1939 r. przez teren gminy Sadowne przeszedł oddział mjra Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”. 26 września ułani Hubala uczestniczyli we mszy w Porębie.

Z Poręby oddział „Hubala” przez wieś Udrzyn dotarł do Bugu. W Udrzynie żołnierze wymienili wóz taborowy ze zmęczonym koniem na zaprzęg chłopski i porzucili działo, którego nie mogli przeprawić przez rzekę. Zamek działa wrzucili do wody, aby broń nie mogła służyć Niemcom.

O

Zbiory Muzeum Ziemi Sadowieńskiej

Następnie oddział przeprawił się przez Bug na jego lewy brzeg w pobliżu zabudowań Franciszka Zasłony w Rażnach, a stąd skierował się na Urle i Warszawę. Nie zdążył jednak dotrzeć do celu przed kapitulacją stolicy…

Koło z wozu „hubalowego” zostało podarowane Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, gdzie można je obejrzeć.