Kronika strażacka 7-13 września 2020

W okresie od 07 – 13.09.2020 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 18 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: pożarów i 11 miejscowych zagrożeń.

07.09.2020 – Paplin, gm. Korytnica – dachowanie samochodu osobowego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu KDR stwierdził, że wypadkowi uległa młoda kobieta. Jest przytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi, dachowała pojazdem (samochód poza jezdnią) i o własnych siłach z niego wyszła. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w samochodzie, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej(stabilizacja odcinka szyjnego, tlenoterapia bierna, opatrunek osłaniający na ranę lewej ręki, wsparcie psychiczne). Następnie poszkodowaną przekazano ZRM.

07.09.2020 – Połazie, gm. Liw – pożar koparki.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Liw KDR zgłosił, że pożarem w całości objęta jest koparka, brak osób poszkodowanych. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 2 prądów wody w natarciu. Działania wsparł przybyły na miejsce zastęp PSP. Działania te doprowadziły do lokalizacji pożaru. KDR w wyniku rozpoznania ustalił, że koparka była nieaktywna od dłuższego czasu (ze sprzętu wyciągnięte były akumulatory, brak paliwa w zbiorniku). Koparka uległa zniszczeniu w całości.

08.09.2020 – Zieleniec, gm. Sadowne – wypadek 3 sam. osobowych. 

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Zieleniec, KDR po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdził, że na DK-50 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych oraz samochodu dostawczego, który zjechał na pobocze i miał niewielkie obtarcia karoserii, stał kilka metrów dalej. Droga była nieprzejezdna, dojeżdżała Policja. Jadące osoby same powychodziły z pojazdów, w wyniku wywiadu ustalono, że jedna osoba była poszkodowana (kobieta, przytomna – podejrzenie złamania ręki). Działania zastępu OSP polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia, udzielono kpp osobie poszkodowanej (usztywnienie ręki, wsparcie psychiczne). W trakcie tych czynności nadjechał ZRM, który przejął dalsze działania medyczne

Uległo zniszczeniu lub spaleniu: częściowo (w różnym stopniu) 3 samochody uczestniczące w zdarzeniu drogowym.

13.09.2020 – Miednik, gm. Stoczek – mężczyzna wpadł do studni. 

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Stoczek, KDR stwierdził, że na terenie prywatnej posesji w miejscowości Miednik znajduje się studnia, na dnie której znajdował się mężczyzna w wieku ok. 57 lat. Z informacji uzyskanych od przebywającego na posesji innego mężczyzny, człowiek ten mógł wpaść do studni kilkadziesiąt minut wcześniej. Mężczyzna z zachowanymi czynnościami krążeniowo oddechowymi z bardzo słabym kontaktem logicznym i słownym. Studnia o głębokości ok. 12 metrów, średnicy ok. 1 metra, na dnie studni nie było wody. Z powodu dużej głębokości studni wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej możliwe było wyłącznie za pomocą trójnogu przy użyciu technik alpinistycznych. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG Węgrów, i w tym samym momencie ZRM, KDR zdecydował o rozstawieniu trójnogu i wydobyciu mężczyzny na zewnątrz studni.  Do studni, w zabezpieczeniu, opuszczono ratownika, który zabezpieczył poszkodowanego i przygotował do ewakuacji. Ratownika wraz z poszkodowanym wyciągnięto ze studni na nosze ortopedyczne. Medyczne działania ratownicze prowadzone były pod nadzorem ZRM Po wylądowaniu LPR i dalszym prowadzeniu medycznych czynności ratunkowych przez załogę ZRM i LPR, poszkodowanego przygotowano do transportu śmigłowcem.

Pozostałe działania straży polegały na gaszeniu niewielkich pożarów traw i ściółki w lasach oraz usuwaniu gniazd owadów błonkoskrzydłych, które zagrażały mieszkańcom powiatu.

KP PSP Węgrów