Wkrótce Dzień Krajobrazu!

20 października po raz piąty w Polsce będziemy obchodzić Dzień Krajobrazu. W tym roku głównym tematem obchodów jest drzewo w krajobrazie.

No cóż, korzystajmy, bo niedługo drzewa uznamy za roślinę wymierającą, zwłaszcza na terenie gminy Sadowne.

Drzewa w krajobrazie? Tak, jesteśmy oczywiście za tym i staramy się je szanować. Jak powiadają fachowcy nie tylko od drzew, ale całej otaczającej nas przyrody: drzewa od zawsze wzbudzały podziw i szacunek ludzi. Przypisywano im dobroczynną, a niekiedy magiczną potęgę. Od wieków człowiek sadził je wokół swoich siedlisk oraz obsadzał nimi aleje prowadzące do dworów. Wraz z rozwojem cywilizacji odkrywaliśmy coraz to nowe zalety drzew (wg p. Doroty Wojtaszak z NPK).

Liczne fakty świadczą, że drzewa tworzą swoisty mikroklimat i pomagają leczyć różne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i te pochodzące z głębin naszej psychiki. Oddziałują na wszystkie nasze zmysły: wzrok, węch, smak, czucie. Swobodny i bezpośredni kontakt z drzewami stwarza silną więź emocjonalną, która owocuje głębokim rozumieniem natury i chęcią harmonijnego z nią współistnienia. Drzewo ma istotny wpływ na psychikę człowieka i zajmuje stałe miejsce w jego świadomości.

Wśród drzew czujemy spokój, pogodę ducha, harmonię wewnętrzną, odprężenie i beztroskę, dlatego już dziś zachęcamy do spacerów krajobrazowych, podczas których, mam nadzieję, będziecie mieli okazję poczuć magiczne właściwości drzew.

I cóż z tego? Co jakiś czas ginie nam z oczu kolejny obszar lasu wokół Sadownego. Te opustoszałe dziwne, leśne figury zaczynają łączyć się w całość. Zapewne ciekawie wyglądają z pewnej wysokości i zapewne najwięcej jest jeszcze tych zalesionych przy trasach, którymi się często poruszamy – nie rzuca się wtedy w oczy kolejny hektar wyrwanych z gleby pięknych drzew Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Prawda, nie znam się na planowej gospodarce leśnej, a wg mnie tylko na krajobrazie, który tak szybko się zmienia i to na niekorzyść. Las odrośnie, ale kiedy? Trochę go jeszcze zostało, jest co ciąć…

Drzewa w krajobrazie na Dzień Krajobrazu to świetny pomysł. Na wszelki wypadek zaadaptujmy jedno z nich i strzeżmy go, choć wg mnie niewiele to da zwłaszcza, że planowa gospodarka leśna jest nieprzewidywalna i podstępna tak, jak wirus obecnej pandemii.

Życzę wszystkim, pomimo wszystko, spędzenia Dnia Krajobrazu w zdrowiu i bezpośrednim kontakcie z naszą wspaniałą (jeszcze istniejącą) florą i fauną.

Tekst/foto: Sławek Chyliński