Święto Niepodległości w Orzełku

Już po raz kolejny nasza szkoła brała czynny udział w akcji „Szkoła do hymnu”. W tym roku, mimo pandemii, również świętowaliśmy odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

Odbyło się to oczywiście z wykorzystaniem technik i metod pracy na odległość. O 11.11 w dniu 10 listopada wszyscy uczniowie, część w swoich domach, część w szkole wraz z nauczycielami odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Oczywiście śpiew poprzedzony był pogadanką na temat ważnych wydarzeń i postaci historycznych związanych z okresem niepodległości. Były też piękne dekoracje i własnoręcznie wykonane symbole narodowe.

Zdjęcia na stronie http://www.sporzelek.szkolnastrona.pl/art,386,swieto-niepodleglosci

Źródło: www.sporzelek.szkolnastrona.pl/