TAJEMNICA STARORZECZA

22 maja 1964 r. na trzeciej stronie „Życia Warszawy” w dziale „Do Redakcji Życia”, zamieszczono list zatytułowany: Co zatopili hitlerowcy w starym korycie Bugu? List podpisano inicjałami J.K.:

W związku z artykułem zamieszczonym w „Życiu Warszawy” z dnia 10.V.64 r. „Najsmutniejszy z pomników” pióra Michała Rusinka, chciałbym się podzielić wiadomością przypadkowo uzyskaną przeze mnie podczas pobytu z rodziną w m. Brok nad Bugiem w roku 1961. Wiadomość ta moim zdaniem ściśle wiąże się z tematyką waszego artykułu.

Jeden z tutejszych gospodarzy opowiada co następuje: Latem 1944 roku w czasie ofensywy Armii Radzieckiej mostem przez Bug w kierunku Broku pospiesznie przejechało kilka samochodów ciężarowych z Treblinki w asyście kilkudziesięciu SS-manów. Samochody te po pół godzinie zawróciły w kierunku Wyszkowa (droga była przecięta przez oddziały Armii Radzieckiej) i skierowały się w kierunku starego głębokiego koryta rzeki Bug w pobliżu Broku.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/tajemnica-starorzecza/