Cięcie róż

Cięcie róż nie jest czynnością skomplikowaną. Trzeba tylko wcześniej poznać siłę wzrostu poszczególnych odmian i sposób ich kwitnienia.

O sadzeniu róż pisaliśmy wcześniej w artykule „Jesienią sadzimy róże”.  Konieczne jest jednak jego uzupełnienie o kwestię terminów i sposobu cięcia tych kwiatów.

Kiedy i jak ciąć?

Podstawowe cięcie róż wykonuje się na wiosnę. W lecie z róż powtarzających kwitnienie usuwa się zwiędłe kwiaty, aby następnie zakwitły obficiej.

Główne cięcie wykonuje się wiosną (marzec – kwiecień), gdy pąki zaczynają nabrzmiewać. Im słabsze jest cięcie, tym – na ogół – szybciej róże wydają pędy i kwitną. Im silniejsze cięcie, tym dłużej trzeba czekać na kwiaty, ale tym mocniejsze są nowe pędy. W ten sposób można pobudzić wzrost słabo rosnących odmian.

Róże raz kwitnące zawiązują pędy na krótkopędach rozwijających się na starych gałęziach. Tych róż nie tnie się regularnie każdej wiosny, lecz prześwietla co parę lat. Rezygnuje się także z cięcia po kwitnieniu, ponieważ mają często ozdobne owoce.

Róże powtarzające kwitną najpierw na pędach tegorocznych, później wyrastają z nich pędy boczne, które wydają kwiaty. Róże te należy ciąć regularnie nie tylko wiosną, ale i w lecie, aby pobudzić je do zawiązywania kwiatów. Jeżeli wiosną róże były cięte „oszczędnie”, to rozgałęziają się silniej i kwitną obficiej. Słabe i stare gałązki trzeba jednak usuwać regularnie.

Odmładzanie. Co 3-5 lat powinno się skrócić radykalnie na wiosnę wszystkie gałązki, aby odmłodzić rośliny.

Zasady cięcia róż…

Róże tnie się zawsze nieco skośnie nad oczkiem skierowanym na zewnątrz korony. Do cięcia używa się ostrego sekatora, aby nie zgnieść tkanek. Obumarłe po zimie i chore gałązki (ciemny rdzeń) usuwa się do zdrowej tkanki (biały rdzeń). Stare gałęzie wycina się przy samej ziemi. Usuwa się gałązki słabe, zbyt gęsto osadzone, krzyżujące się i skierowane do wnętrza korony.

Latem kwitnące róże szlachetne ścina się (np. do wazonu) z jednym liściem. Chcąc mieć kwiat o długiej łodydze, ścina się ją niżej. Kwiatostan róż bukietowych można również ściąć nad niżej położonym, całkowicie wykształconym liściem.

Róże pienne i zwisające…

Róże szlachetne i rabatowe można szczepić na pieńku podkładki. Szczepiąc na nim odmiany pnące otrzymuje się róże zwisające (tzw. płaczące).

Róże pienne tnie się tak jak róże szlachetne i rabatowe, starając się ponadto uzyskać koronę kulistą.

Różom zwisającym skraca się lekko tylko gałązki zewnętrzne oraz usuwa ze środka korony pędy zagęszczające ją i starsze.

Cięcie róż rabatowych, szlachetnych i karłowych…

Róże rabatowe mają kwiaty zebrane w baldachowate kwiatostany, róże szlachetne – kwiaty przeważnie osadzone pojedynczo na wierzchołkach pędów, róże karłowe osiągają niewielkie rozmiary i mają drobne kwiaty zebrane w bukiety. Wszystkie 3 grupy pobudza się regularnym cięciem letnim do stałego kwitnienia.

Podstawowe cięcie na wiosnę:

– Liczbę pędów – zależnie od wieku rośliny – należy ograniczyć do 3 – 8 silnych.

– Cieńsze pędy skraca się silniej, nad 3-4 oczkiem, silniejsze, starsze – nad 4-6 oczkiem.

– Róże szlachetne, które powinny mieć kwiaty na dłuższych łodygach, można ciąć silniej, ale nie niżej niż nad 2-3 oczkiem.

Cięcie róż pnących…

Róże pnące kwitną na bocznych pędach gałązek jednorocznych i (albo) kilkuletnich. Młodych długopędów wyrastających u podstawy lub ze starszych pędów bocznych nie ścina się, lecz łukowato przywiązuje się do podpory. Na wiosnę usuwa się przede wszystkim stare gałęzie tuż nad ziemią.

Różom pnącym raz kwitnącym skraca się zaraz po przekwitnieniu boczne gałęzie o połowę. Różom pnącym powtarzającym kwitnienie skraca się na wiosnę boczne gałęzie nad 2-4 oczkiem, w lesie zaś usuwa zwiędłe kwiaty.

Cięcie róż krzaczastych i okrywających glebę…

Róże krzaczaste raz kwitnące (dzikie, parkowe i mchowe) przeważnie rozgałęziają się bardzo silnie. Z wiekiem stają się coraz okazalsze i obficiej kwitną. Z kwiatów wykształcają się przeważnie bardzo ozdobne owoce, toteż cięcie krzewów ogranicza się do usunięcia ze środka korony zbyt starych gałęzi.

Róże krzaczaste powtarzające przypominają róże rabatowe. Po pierwszym bujnym kwitnieniu kwitną jeszcze raz lub kilkakrotnie. Przekwitłe kwiatostany ścina się tuż pod ich rozgałęzieniem, aby wywołać obfitsze następne kwitnienie. Róże te, podobnie jak róże rabatowe, wymagają intensywnej pielęgnacji.

Różami okrywającymi glebę nazywamy niskie róże krzaczaste o rozłożystym pokroju, które w krótkim czasie tworzą bujny kobierzec kwietny. Typ ten dzieli się na 5 grup zależnie od pokroju i siły wzrostu. Na ogół nie tnie się ich wcale.

Tekst: Sławek Chyliński

Źródło: „Ogród źródłem radości”; H. Simon, J. Becker, M. Nicking