Kronika strażacka 29.11 – 05.12.2021

W okresie od 29.11- 05.12.2021 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 13 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń. 

30.11.2021 – Proszew, gm. Grębków – Pożar stodoły.

Na miejsce pożaru zostały zadysponowane: zastęp z JRG Węgrów oraz sąsiednie OSP z gminy. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu OSP Gałki, strażacy stwierdzili, że pali się drewniana stodoła kryta eternitem (objęta cała pożarem, konstrukcja budynku zawaliła się, w środku słoma i inne materiały). Obok były zagrożone 2 murowane budynki gospodarcze kryte eternitem (w odległości 10 i 15m), brak osób poszkodowanych. Działania zastępu OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 2 prądów wody w obronie zagrożonych budynków gospodarczych. Kolejne przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy OSP Grębków, OSP Sucha, JRG PSP Węgrów i kolejne zastępy OSP, które wsparły prowadzone działania, co doprowadziło do lokalizacji pożaru.  Następnie przystąpiono do prac rozbiórkowych zawalonej konstrukcji budynku (używając pił spalinowych do drewna oraz tarczowych do metalu) z jednoczesnym dogaszaniem palących się elementów i stopniowym usuwaniem składowanych materiałów (bele słomy, drewno opałowe, urządzenia i maszyny) na pobliskie pole za stodołą (usuwanie za pomocą miejscowej koparki oraz 2 ciągników rolniczych). Ze względu na duże zadymienie część działań prowadzono w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.  Prowadzone czynności doprowadziły do likwidacji pożaru.

02.12.2021 Jartypory, gm. Liw – Sadze, budynek mieszkalny.

Działania zastępu JRG PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszono piec a następnie podjęto próbę wybrania nagromadzonej sadzy – nieskutecznie. Utrudnione działania z powodu budowy komina. Strażacy przeprowadzili drobne prace rozbiórkowe (wykonanie otworów w przewodzie kominowym) a następnie podaniu mgłowego prądu wody w celu ugaszenia palących się sadzy. Powyższe działania doprowadziły do likwidacji pożaru. Następnie sprawdzono miernikiem wielogazowym pomieszczenie piwnicy nie stwierdzając obecności CO oraz kamerą termowizyjną ściany przyległe do komina czy nie doszło do ich nagrzania i w efekcie tego zapalenia się (nie stwierdzono). Pomieszczenia przewietrzono, po czym pouczono mieszkańców budynku o obowiązku okresowego sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych.

04.12.2021 – Kalinowiec, gm. Łochów – Pożar budynku letniskowego.

Do pożaru zadysponowano zastęp JRG PSP, oraz dwa zastępy OSP: Łochów oraz Baczki. Po przybyciu pierwszego zastępu, strażacy stwierdzili zadymienie na piętrze, w pomieszczeniu bezpośrednio nad kominkiem wydostaje się dym spod podłogi. Przed przybyciem straży pożarnej właściciel próbował ugasić pożar przy pomocy gaśnic.  Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu, oraz przy pomocy piły do drewna wykonaniu dostępu do palącej się wełny pomiędzy sufitem a podłogą. Wyciągnięto nadpaloną wełnę z podłogi oraz przelano niewielką ilością wody. W rezultacie działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Cały budynek przewietrzono i sprawdzono kamera termowizyjną pod kątem wystąpienia innych zarzewi ognia. na tym działania zakończono i zastępy powróciły do bazy.

KP PSP Węgrów