Wydano album promujący Gminę Sadowne

Dzięki współpracy Gminy Sadowne i Samorządu Województwa Mazowieckiego został wydany album promocyjny Gminy Sadowne.

Album Gmina Sadowne i okolice  między Bugiem a Puszczą Kamieniecką został dofinansowany w kwocie 20 000 zł z budżetu Samorządu Wojewódzkiego Mazowieckiego w ramach przedsięwzięcia Wsparcie Inicjatyw Promocyjnych – współwydawnictwo albumu.

Książka wydana przez Wydawnictwo Aleksander z Pułtuska jest dziełem zbiorowym pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, jednostek OSP oraz wielu ludzi związanych z Gminą Sadowne.

Słowo wstępne w albumie zamieścili: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pan Wójt przekonuje, że każdy, kto obejrzy album, zostanie zauroczony pięknem i walorem tego uroczego miejsca na Mazowszu, a Pani Marszałek podkreśla umieszczone w pozycji walory historyczne, kulturowe, informacyjne oraz zapewnia, że lektura wywoła wiele pozytywnych emocji.

W dniu 28 stycznia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy, Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran przekazał pamiątkowy egzemplarz wraz z osobistą dedykacją na ręce Pani Elżbiecie Lanc, dziękując za dobrą współpracę.

Tekst/foto: Urząd Gminy w Sadownem