Świetlica w Zarzetce otwarta!

W niedzielę 12 czerwca w Zarzetce otwarto budynek świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gdy 5 lat temu pożar całkowicie strawił budynek świetlicy w Zarzetce, gm. Sadowne, nikomu nie przyszło do głowy, że w tak krótkim czasie może powstać nowoczesna siedziba OSP z pomieszczeniami świetlicy wiejskiej, z której będą korzystać dwa sąsiadujące ze sobą sołectwa: Zarzetka i Grabiny. Całkowity koszt budowy to prawie 800 tys. zł pozyskanych z różnych źródeł, a wykonawcą inwestycji była firma PHU BRUBUD.

Wszyscy twórcy, współtwórcy budynku oraz osoby wspierające i goście spotkali się na jego uroczystym otwarciu. Poprzedziła go msza św. w miejscowej kaplicy, którą celebrował ks. Antoni Kunicki – proboszcz sadowieńskiej Parafii. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, Prezes OSP Zarzetka dh Krzysztof Kobyliński, Sołtys sołectwa Grabiny p. Malwina Perzyna oraz Sołtys sołectwa Zarzetka p. Elżbieta Olton.

Po mszy i przemarszu przed budynek nowej świetlicy, dalszą uroczystość poprowadził Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda. Komendant Gminny ZG ZOSP Krzysztof Sych złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Węgrowie Mateuszowi Bieniakowi meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości i obaj dokonali ich przeglądu. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście pp.: Maria Koc – Senator RP, Maciej Górski – Poseł RP, Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Proboszcz Antoni Kunicki, ks. Piotr Pędzich, Joanna Sokołowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski, Robert Gołaszewski – Burmistrz Miasta Łochowa, Mateusz Bieniak – Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie, Paweł Łabaj – Prezes Powiatowego Oddziału ZOSP w Węgrowie, Krzysztof Sych – Komendant Gminnego Zarządu Oddziału ZOSP w Sadownem, st. bryg. Wojciech Łagiewka – druh emeryt PSP, podinsp. Jacek Chaciak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, podkom. Marcin Sylwestrzak – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Bogusław Piątek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Rafał Ciabach – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Artur Salach – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Węgrowie – wraz z pracownikami, pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Węgrowie, Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy Sadowne wraz z radnymi Rady Gminy, Małgorzata Zyśk – Radna Powiatu Węgrowskiego, Grzegorz Wiśniewski – właściciel PHU BRUBUD i wykonawca inwestycji, Adam Bala – Inspektor Nadzoru przedsięwzięcia, Marek Puścion – właściciel Tartaku DREWPOL, Mecenas Aleksandra Bartosiewicz, przedstawiciele Koła Łowieckiego LOT, por. Andrzej Wąsowski wraz z żołnierzami z 53 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzetce, druhowie z jednostek OSP gminy Sadowne: OSP Sadowne, OSP Sokółka, OSP Wilczogęby, OSP Szynkarzyzna, OSP Zieleniec, OSP Zalesie, OSP Morzyczyn Włóki, OSP Morzyczyn Włościański, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Sadowne oraz oczywiście mieszkańcy sołectwa Grabiny z p. Sołtys Malwiną Perzyna i sołectwa Zarzetka z p. Sołtys Elżbietą Olton.

Po powitaniu gości głos zabrał Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, przekazując krótką informację o inwestycji i osobach oraz instytucjach zaangażowanych w budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP Zarzetka. Następnie, zgodnie z decyzją Powiatowego Oddziału ZOSP, za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną, odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczono druhów: Krzysztofa Kobylińskiego, Michała Puściona, Tadeusza Puściona i Rafała Kujawę. Była to też okazja na podziękowania od gospodarzy uroczystości dla dobroczyńców, którzy okazali pomoc i wsparcie przy budowie budynku świetlico-remizy oraz wsparli działalność OSP Zarzetka. Podziękowania wręczyli przedstawiciele sołectw i OSP Zarzetka.

I wreszcie nadszedł czas na uroczyste otwarcie budynku. Wstęgę przecięli „przyszli druhowie”, młodzi mieszkańcy sołectw Zarzetka i Grabiny, w obecności pp.: Waldemara Cyrana, Krzysztofa Kobylińskiego, Malwiny Perzyna, Elżbiety Olton, Tomasza Szymanika oraz ks. Antoniego Kunickiego, który odmówił stosowną modlitwę i poświęcił budynek oraz stojącą obok niego figurę św. Floriana.

Po wbiciu symbolicznych gwoździ w tablicę upamiętniającą to wydarzenie i przemówieniach gości, meldunek strażacki zakończył uroczystość. Obecnych zaproszono do zwiedzania obiektu, a także na wspólną biesiadę strażacką. Koniecznie trzeba było też odwiedzić stoiska prezentujących swoją działalność instytucji oraz skosztować specjałów Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzetce (wszystko było smaczne).

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński