W tym roku „Ballady i romanse” Mickiewicza

14 września w sadowieńskiej Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się Narodowe Czytanie 2022. Wydarzenie, czytanie „Ballad i romansów” Mickiewicza zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna.

Adam Mickiewicz – najwybitniejszy, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, polski twórca romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny. Urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka, zmarł 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu (dziś: Stambuł). Najważniejsze jego dzieła to: Ballady i romanse (1822), Grażyna (1823), Sonety krymskie (1826), Konrad Wallenrod (1828), Dziady (cz. II i IV 1823, cz.III 1832), Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1833), Pan Tadeusz (1834); wiersze: Oda do młodości (1820), Do Matki Polki (1830), Śmierć pułkownika (1831), Reduta Ordona (1831).

Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie, do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, by się przypatrzyć jezioru – spotkanie z Mickiewiczem w sali sadowieńskiego GOK-u rozpoczął „Świteziem” ks. proboszcz Antoni Kunicki.

Następnie – kolejno w rolę narratorów wprowadzających słuchaczy w rozgrywające się w utworach akcje wcielili się: p. Marcin Gręda w utworze „Powrót taty”, p. Barbara Klimek – „Świtezianka” i p. Janusz Urbankowski – „Roamtyczność”. Ich słuchaczami byli głównie czwartoklasiści ze swoimi opiekunami: p. Izabelą Wrzosek i p. Dorotą Gałązką ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

Spotkanie z Mickiewiczem było udane i być może zaowocuje w przyszłości, gdy dzisiejsi słuchacze rozpoczną w kolejnych klasach, już na poważnie, przygodę z utworami naszego narodowego wieszcza.

Czytający z rąk p. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem Ewy Piórkowskiej otrzymali specjalne podziękowania. Spotkanie to było też okazją ogłoszenia wyników konkursu „Najbardziej aktywny czytelnik”, który przeprowadziła GBP w Sadownem. Jak się okazuje, najczęściej w czasie wakacji 2022 ze zbiorów Biblioteki korzystały panie. Oto oficjalna klasyfikacja:

I miejsce – Ewa Jakóbik

II miejsce – Karolina Kujawa

III miejsce – Henryka Bala

Na najlepsze czytelniczki czekają nagrody – do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński