Zaproszenie na Konferencję

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ „Uwolnij się. Bądź sobą!”, która odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej. 

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej wraz z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji: rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, pedagogów, nauczycieli, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia oraz inne osoby, którym na sercu leży dobro dzieci oraz młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Sadowne.

Celem konferencji jest: poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu profilaktyki i stosowania wczesnej interwencji wobec dzieci i młodzieży zagrożonych lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, komputera/Internetu, nowych technologii, pornografii i hazardu.

Wiodącym tematem konferencji są uzależnienia dzieci i młodzieży. Wykłady zaproponowane na konferencji pozwolą uczestnikom zrozumieć wpływ okresu pandemii i postpandemii na poziom uzależnienia wśród młodych ludzi, a także poznać psychologiczne mechanizmy rozwoju uzależnień. Uczestnicy konferencji nie tylko wysłuchają dwóch ciekawych wykładów, lecz także wezmą udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego będą mogli zadawać pytania prelegentom specjalizującym się w dziedzinie uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić pod numerem telefonu: 531 793 437 albo mailowo na adres: a.sliwinska@szpitalostrowmaz.pl

„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Szczegóły na załączonych plakatach.