Podzieliliśmy się opłatkiem

18 grudnia w Sadownem odbyła się gminna Wieczerza Wigilijna, której organizatorami byli: Wójt Gminy Sadowne i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W niedzielne popołudnie, w sali OSP Sadowne na Wieczerzy Wigilijnej zebrali się mieszkańcy gminy Sadowne, którzy podjęli zaproszenie Wójta Gminy Sadowne i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przybyłych powitała prowadząca spotkanie p. Ewa Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Sadownem oraz jego współorganizatorzy: p. Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i p. Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne.

Wieczerza Wigilijna miała też dodatkowy cel – rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Sadowne pn. „Najlepsza potrawa wigilijna oraz aranżacja stołu wigilijnego 2022 gminy Sadowne”. Konkurs odbywał się w jednej złożonej kategorii:

– tradycyjna Potrawa Wigilijna – wytrawna – minimum 2. propozycje (np. zupa i przystawka),

– tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy (ciasto),

– aranżacja Stołu Wigilijnego (nakrycia dla od 4 do 6 osób).

Do konkursu przystąpiły KGW z miejscowości: Krupińskie, Morzyczyn Włóki, Ocięte, Sojkówek i Zarzetka. Do oceny pracy członkiń Kół niezwłocznie przystąpiła Komisja Konkursowa w składzie: p. Ewa Piórkowska, ks. Antoni Kunicki, p. Marcin Gręda i p. Tomasz Szymanik. W międzyczasie w specjalnym repertuarze świątecznym na scenie zaprezentował się nasz Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” oraz… aniołki. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, publiczność poprosiła nawet o bis.

Po występie list z życzeniami dla mieszkańców gminy Sadowne w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał Jego pełnomocnik p. Mariusz Rukat, złożył też w swoim imieniu życzenia wszystkim zebranym podobnie, jak zabierający następnie głos ks. Antoni Kunicki – proboszcz Parafii Sadowne.

W końcu przyszedł też czas na podsumowanie konkursu potraw i aranżacji stołu wigilijnego. Oto wyniki:

– I miejsce – KGW Krupińskie

– II miejsce – KGW Sojkówek

– III miejsce – KGW Zarzetka

– wyróżnienia – KGW Morzyczyn Włóki i KGW Ocięte.

Organizatorzy wręczyli zasłużone nagrody i podsumowali Konkurs, a następnie przekazali wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2023. W imieniu Samorządu Powiatu Węgrowskiego i własnym życzenia przekazała również Radna Powiatowa p. Małgorzata Zyśk. Przyszedł też czas na życzenia indywidualne i dzielenie się opłatkiem oraz biesiadowania przy wspólnym stole wigilijnym. Przy dźwiękach muzyki, prezentowanej na scenie przez zaproszoną na uroczystość Kapelę Niwińscy, wszyscy zasiedli do stołu z potrawami wigilijnymi – tymi biorącymi udział w konkursie i tymi, które przygotowały dla wszystkich z tej okazji Panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Bardzo smaczne i zapewne podobne zostaną przygotowane na nasze stoły wigilijne.

Uroczystość świetnie przygotowana, dała początek uroczystym obchodom nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Piękne życzenia od Organizatorów „Wieczerzy Wigilijnej”, do których przyłącza się również Redakcja Portalu Info Sadowne.

Wszystkiego Najlepszego Drodzy Państwo!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>              

Tekst/foto: Sławek Chyliński