Kronika strażacka 16 – 22 stycznia 2023

W okresie od 16 – 22.01.2023 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 33 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 2 pożary, 30 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. 

16.01.2023 – Jartypory, gm. Liw – wypadek.

Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG PSP oraz pobliskie OSP Jartypory. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia zgłosił, że samochód osobowy stoi na przeciwległym pasie ruchu, ZRM na miejscu. W pojeździe podróżowały trzy osoby, w tym 2 dzieci. Prawdopodobnie kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad samochodem i wjechał do przydrożnego rowu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (zamknięcie całkowicie drogi powiatowej, odłączenia akumulatora z pojazdu) oraz pomocy ZRM w przeniesieniu poszkodowanej do karetki. Ratownicy po wstępnym badaniu urazowym przewieźli uczestników wypadku do Szpitala Powiatowego.  Na tym działania zostały zakończone i wszystkie zastępy powycierały do swoich macierzystych jednostek.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 4 zastępy, 20 ratowników. 

16.01.2023 Korytnica – pożar sklepu z materiałami budowlanymi.

Przybyły na miejsce zastęp OSP Korytnica, a chwilę później zasęp JRG PSP w wyniku rozpoznania stwierdził, iż w kotłowni budynku handlowo-magazynowego – hurtownia materiałów budowlanych, doszło do zapalenia się opału znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie pieca CO. Przed przybyciem zastępów straży właściciel skutecznie utrudnił rozwój pożaru podając prąd wody z hydrantu wewnętrznego W25. Działanie to doprowadziło do lokalizacji pożaru. Zastępy PSP i OSP wykorzystując aparaty powietrzne wyniosły na zewnątrz nadpalone drewno i elementy wyposażenia kotłowni w tym butla na gaz propan-butan 11kg, która znajdowała się w pomieszczeniu, ale nie była poddana działaniom ognia. Wyniesione tlące się rzeczy dogaszono podając prąd wody. Równocześnie przeszukano obiekt pod katem występowania osób, nie ujawniając nikogo. Pomieszczenia sprawdzono pod kontem występowania substancji niebezpiecznych. Stwierdzono występowanie tlenku węgla w pomieszczeniu gdzie miał miejsce pożar i w pomieszczeniu nad kotłownią. Pieszczenie to było prowizorycznie zaadoptowane do zamieszkania przez 16 osób – pracowników budowlanych będących obywatelami Ukrainy. Według relacji właściciela osoby te nie przebywały na terenie obiektu podczas pożaru i prowadzonych działań. Po zakończeniu działań obiekt przekazano protokołem właścicielce. Na tym działania zakończono, a zastępy wróciły do baz.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy, 10 ratowników.

18.01.2023 Borzychy, gm. Liw – wypadek.

Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy JRG Węgrów, OSP Starawieś i OSP Borzychy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, strażacy stwierdzili, że w kolizji uczestniczyły dwa pojazdy, droga częściowo zablokowana, jedna osoba została poszkodowana, pomocy medycznej udziela jej ZRM. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kierowaniem ruchem drogowym. Po odjeździe ZRM działania zakończono i zastępy powróciły do bazy.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 3 zastępy, 17 ratowników.

19.01.2023 Łochów DK-50 – wypadek, zjazd na Barchów.

Do wypadku zadysponowane zostały: zastęp JRG PSP oraz OSP Łochów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Łochów, strażacy stwierdzili, że na DK-50 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazd marki Audi stał na drodze, samochód marki Fiat znajdował się w przydrożnym rowie, droga była częściowo nieprzejezdna. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy, brak osób zakleszczonych. Przed przybyciem zastępu OSP na miejscu zdarzenia znajdował się ZRM, który prowadził medyczne czynności ratunkowe wobec osoby poszkodowanej – kierowcy pojazdu marki Fiat. Kierowca pojazdu marki Audi nie odniósł żadnych obrażeń. Z informacji uzyskanych przez d-cę akcji wynikało, że przed przybyciem ZRM na miejsce zdarzenia najechali będący w czasie wolnym od służby strażacy PSP oraz osoba postronna podająca się za lekarza. Po dokonaniu oceny funkcji życiowych kierującego pojazdem marki Fiat, ewakuowali osobę poszkodowaną z pojazdu i przystąpili do prowadzenia RKO, aż do przybycia na miejsce ZRM. Działania przybyłego na miejsce zdarzenia zastępu OSP Łochów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W trakcie prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez ZRM, ratownik medyczny rozpoznał zgon poszkodowanego mężczyzny. Po odjeździe ZRM działania ratownicze zakończono. Na prośbę Policji na miejscu zdarzenia pozostawiono zastęp OSP Łochów do pomocy w zabezpieczaniu prowadzonych czynności dochodzeniowo – śledczych.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 6 zastęp, 33 ratowników.

W wyniku silnych opadów śniegu w dniu 21.01.2023 JOP podjęły 24 interwencje związane z usuwaniem skutków (połamane drzewa i konary drzew).

KP PSP Węgrów