Kronika strażacka 01 – 07 maja 2023

W okresie od 01 – 07.05.2023 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe.

01.05.2023 – Sulki, gm. Wierzbno – Pożar pozostałości roślinnych.

Do SKKP w Węgrowie wpłynęła informacja o podpalonych hałdach gałęzi blisko posesji.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów OSP Wierzbno, strażacy stwierdzili, że na posesji prywatnej pod nadzorem właściciela palą się dwie sterty gałęzi o łącznej powierzchni 8m2. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody w natarciu co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Po pouczeniu właściciela o zakazie wypalania pozostałości roślinnych, zastępy zakończyły działania i powróciły do koszar. W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy OSP, 10 ratowników. 

02.05.2023 Szaruty, gm. Liw – Usuwanie zanieczyszczenia drogi wojewódzkiej 696.

Do SKKP wpłynęła prośba Policji o usunięcie z DW-696 rozsypanego na jezdnię nawozu stwarzającego niebezpieczeństwo poślizgu. Na miejscu była Policja. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG Węgrów, KDR po rozpoznaniu stwierdził, że na jezdni drogi wojewódzkiej znajduje się rozsypany nawóz rolniczy (wapno nawozowe) na odcinku ok. 400m – które stwarzało zagrożenie poślizgu w ruchu drogowym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ruch drogowy zabezpieczyła Policja. Działania zastępu  polegały na usunięciu nawozu z jezdni za pomocą mioteł po czym działania zakończono. W działaniach ratowniczych udział brało: 1 zastęp PSP, 3 ratowników.

04.05.2023 Brzuza, gm. Łochów – pożar lasu.

Do KP PSP w Węgrowie wpłynęła informacja o pożarze lasu w okolicach miejscowości Brzuza. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował pobliskie OSP oraz Posterunek JRG PSP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, strażacy stwierdzili, że pali się w kilku miejscach ściółka samosiejki oraz sucha trawa na nieużytkach rolnych, łącznie około 1ha. Dojazd jest utrudniony, potrzebne kolejne zastępy. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody na palącą się ściółkę a pozostali ratownicy przy użyciu tłumic gasili palącą się suchą trawę, na miejsce przybyły kolejne zastępy które wsparły prowadzone działania co doprowadziło do lokalizacji a następnie do likwidacji pożaru. Po dokładnym przelaniu działa zakończono a zastępy powróciły do koszar. W działaniach ratowniczych udział brało: 5 zastępów, 22 ratowników.

06.05.2023 Liw – Zabezpieczenie lądowania LPR, pomoc medyczna.

Do SK KP PSP Węgrów wypłynęło zgłoszenie o zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Węgrów oraz pobliskie OSP Liw. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej stwierdzono, że poszkodowanym jest mężczyzna, nieprzytomny, brak funkcji życiowych. Resuscytację krążeniowo-oddechową  do czasu przyjazdu strażaków udzielała rodzina poszkodowanego. Działania zastępów polegały na: udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu miejsce do lądowania LPR. Poszkodowanego przekazano po przybyciu lekarzowi z LPR. Dalsze działania jednostek straży pożarnej polegały na pomocy zespołowi ratownictwa medycznemu w prowadzeniu RKO (ok.30minut). W wyniku braku wskazań dalszego prowadzenia RKO, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Zastęp JRG GCBA wrócił do bazy. Natomiast do zabezpieczenia miejsce zdarzenia i lądowiska śmigłowca na miejscu został zastęp SLRt oraz OSP Liw. Po odlocie LPR działania zakończono. Zastępy wróciły do bazy. W działaniach ratowniczych udział brało: 3 zastępy, 12 ratowników.

KP PSP Węgrów