Ks. Biskup odwiedził ZSP w Sadownem

Od trzech dni w Parafii św. Jana Chrzciciela w Sadownem trwa wizytacja kanoniczna ks. bpa Piotra Sawczuka – Biskupa Drohiczyńskiego. 30 maja odwiedził również Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

Zgodnie z prawem kanonicznym „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego” (por. kan. 396 – 397 KPK).

Taka wizytacja kanoniczna sadowieńskiej Parafii rozpoczęła się w niedzielę 28 maja 2023 roku – ks. bp Piotr Sawczuk spotkał się z parafianami w sadowieńskim kościele i kaplicy w Mrozowej Woli. W dniu 30 maja odbyła się msza w kaplicy w Kołodziążu i spotkanie z nauczycielami oraz uczniami NSP w Kołodziążu, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sadownem, a także Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. W ostatnim dniu wizytacji, 31 maja,  takie spotkania odbędą się w kaplicy w Zarzetce oraz Szkole Podstawowej w Grabinach, Centrum Rehabilitacji w Sadolesiu oraz Urzędzie Gminy w Sadownem. Wizytację zakończy popołudniowa msza i bierzmowanie w sadowieńskim kościele parafialnym.

Zaraz po południu 30 maja ks. bp Piotr Sawczuk przybył do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Został powitany już w wejściu do budynku, a na korytarzu przeszedł przez powitalny szpaler uczniów w strojach z epoki, członków Zespołu Tańca Ludowego ORKAN, działającego przy ZSP w Sadownem.

Ks. biskup Sawczuk oficjalnie został powitany w sali gimnastycznej, gdzie czekali na Niego uczniowie, nauczyciele ZSP oraz zaproszeni goście. Asystę ks. biskupa sprawowali księża przybyli wraz z Nim z Drohiczyna: ks. Marcin Gołębiewski – dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej i jednocześnie rzecznik prasowy Diecezji oraz ks. Marcin Szymanik – sekretarz i kapelan Biskupa Drohiczyńskiego (obydwaj są absolwentami naszego Liceum Ogólnokształcącego), a także księża z sadowieńskiej parafii: ks. proboszcz Antoni Kunicki, ks. kanonik Stanisław Wojciechowski, ks. Piotr Pędzich i ks. Krzysztof Rzepczyński.

Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor ZSP Sadowne p. Sławomir Ryszawa, witając ks. biskupa i przybyłych gości. Do powitania przyłączył się w swoim wystąpieniu Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik, opowiadając trochę o historii szkoły, a trochę o jej absolwentach.

Następnie głos oddano szkolnej młodzieży, która zaprezentowała akademię z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Montaż słowno – muzyczny, „okraszony” tańcem szkolnego zespołu i prezentacją multimedialną, młodzi artyści przygotowali pod okiem swoich nauczycieli pp.: Janusza Sternickiego, Beaty Bodzon, Kamila Kiełka oraz Mirosławy Renik i Marty Osman, które prowadzą szkolny Zespół Tańca Ludowego ORKAN. To była… świetnie przygotowana tematyczna akademia. Brawa dla uczniów i ich wychowawców.

Po akademii jeszcze kilka słów do gości oraz młodzieży – podsumowanie ks. bpa Piotra Sawczuka – o walce o wolność narodu polskiego, tradycjach i znaczeniu wiary chrześcijańskiej. Również o Parafii Sadowne i absolwentach naszej szkoły średniej. Reasumując, jak stwierdził bp Sawczuk, okazuje się, że podczas tego spotkania… tylko on nie jest absolwentem świetnej, sadowieńskiej szkoły średniej.

Już całkowicie na koniec – wspólne zdjęcie, rozmowy „w kuluarach” i wspaniały obiad w wykonaniu uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Sadownem, oczywiście pod okiem niezastąpionych wychowawczyń: p. Marii Dobies i p. Magdaleny Figoń. Wszystko było smaczne, pełna profeska!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński