Sadowianki – I-sze półrocze 2021

SADOWNE – 31 maja 2021 rok.

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI również uczestniczył w tym wieczornym modlitewnym spotkaniu, śpiewając znane piosenki i pieśni.

 1. Jak długo w sercach naszych C
 2. Zaszumiały góry d-moll
 3. Podlaska wieś a-moll
 4. U jeziora zimna woda D
 5. Ziemia Mazowiecka D
 6. Kukułeczka C
 7. Chwalcie łąki umajone
 8. Bogurodzica
 9. Po górach dolinach
 10. Królowej anielskiej śpiewajmy
 11. Rota D
 12. Zapada zmrok

Mimo późnych wieczornych godzin, dokuczających komarów, nikt jakoś nie spieszył się do domu, wszyscy chcieli jak najdłużej przebywać w tej radosnej i podniosłej chwili.

SADOWNE

3 czerwca 2021roku

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec najświętszego Sakramentu.

Jest to sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

(Konstytucja o liturgii świętej,47)

ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA

powstało w XIII wieku pod pływem  nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyjmowaniu  komunii świętej, lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina.

SADOWIANKI

każdego roku uczestniczą w procesji Bożego Ciała,

na którą zapraszając,

ksiądz proboszcz Antoni Kunicki zachęca do uwielbienia Chrystusa

w Najświętszym Sakramencie.

Przypomina również,

że Oktawa Bożego Ciała trwa do następnego czwartku włącznie.

SADOWNE

4 – 13 czerwca 2021

Właśnie w tych dniach w naszej gminie odbył się

Organizatorami tegorocznego festiwalu byli:

CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA oraz Gmina Sadowne.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Wójt Gminy Waldemar Cyran.

Podczas koncertu wystąpili:

 • Zespół Tańca Historycznego Chorea Antiqua
 • Zespół Tańca Ludowego ORKAN
 • Harcerski Zespół Pieśni i Tańca ,,Dzieci Płocka: im. Druha Wacława Milke
 • Anna Maria Adamiak
 • Iwona Manista-Kutryś
 • Kazimierz Kulczyński
 • Jerzy Solik
 • Leonid Volodko
 • Krzysztof Rydzelewski
 • Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI

Oprócz zespołów zaprezentowali się również członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, którzy wystąpili w strojach z epoki, zakupionych w ramach realizacji zadania pn. ,,Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”.

Projekt został dofinansowany w ramach  poddziałania 19.2,,Wsparcie na działanie organizacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 15 strojów ludowych i 36 kompletów strojów okolicznościowych dla młodzieżowego zespołu ludowego oraz zakup wyposażenia do Pracowni Rękodzieła w Sadownem.

Spotkanie rozpoczęło się polonezem z „Pana Tadeusza”, którego odtańczyli uczestnicy Festiwalu oraz przedstawiciele Organizatorów.

A tu zdjęcia naszego Zespołu z festiwalu:

Wejście krokiem podstawowym poloneza, którego staropolska nazwa brzmi ,,chodzony”. Taniec ten zachowuje do dziś status narodowego tańca polskiego.

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI zaśpiewał dwie piosenki w rytmie poloneza.

Kierownik muzyczny i akordeonista zespołu Andrzej Olton.

Zbyszek Danaj, Krysia Wetoszka, Jadzia Borowa, Bogusia Danaj, Tereska Żach, Ela Dębkowska, Tereska Biernat, Ala Bahniuk i Henia Kibart.

Zdjęcie z Wójtem naszej gminy p. Waldemarem Cyranem i małżonką p. Katarzyną.

 Zespół Sadowianki na widowni.

Po koncercie odbyła się biesiada dworska

– a już następnego dnia w niedzielne południe 13 czerwca uczestników Festiwalu witał  w sadowieńskim kościele na specjalnej mszy św. proboszcz ks. Antoni Kunicki, któremu sprawiono niespodziankę wspólnie przekazanymi życzeniami imieninowymi oraz wykonaniem świetnej oprawy muzycznej mszy.

SADOWIANKI z życzeniami dla księdza Antoniego Kunickiego.

Po mszy św. przejazd do Gminnej Hali Sportowej w Sadownem i na pożegnanie uroczysty, narodowy taniec – polonez, podsumowanie i wręczenie dyplomów, podziękowań oraz wspólne fotografie.

Na zakończenie inscenizacja fragmentu wesela z „Halki”

Stanisława Moniuszki, po czym oficjalne zamknięcie

VII Międzynarodowego Festiwalu Poloneza.

*

SADOWNE – OCIĘTE

16 czerwca 2021 roku

JUBILEUSZ 25-LECIA

MAZOWIECKO – PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA

AGROTURYSTYCZNEGO

To był wspaniały dzień, w którym Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, świętowało Jubileusz 25-lecia. Przewodniczącą stowarzyszenia jest pani Anna Goliszewska. Cała uroczystość odbyła się w gminie Sadowne.

                                                         Z a p r o s z e n i e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Kądziołeczka z Osiecka.

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem w Sadownem.

O godzinie 11.00 wszyscy zebrali się w naszym kościele, gdzie odbyła się msza święta. Następnie zaproszone Zespoły Kądziołeczka i Sadowianki oraz Członkowie stowarzyszenia wsiedli na furmanki i pojechali zwiedzać nasze okolice.

Ksiądz proboszcz naszej parafii – Antoni Kunicki.

Gotowi wszyscy na przejażdżkę!

Sadowianki również ruszyły w drogę!

Na chwilę furmanki zatrzymały się w miejscu – Gajówka Klin, gdzie urodził się bł. ks. Edward Grzymała.

SADOWIANKI wraz z organistą p. Marcinem Bocianem zaśpiewały kilka religijnych pieśni.

Tablica informacyjna.

A teraz ,,cichutko” traktorkami w dalszą drogę do celu, jakim była kuźnia w Krupińskiem u mistrza p. Danaja.

Po krótkim zwiedzaniu kuźni dalsza droga prowadziła przez piękny las do Ociętego.

Przewodnicząca stowarzyszenia pani Anna Goliszewska i ks. proboszcz Antoni Kunicki już dotarli na miejsce.

Tu w świetlicy czekał pyszny obiad oraz trochę atrakcji przygotowanych przez kol. Piotra Olkowskiego i jego żonę p. Iwonkę, która jest szefową KGW Ocięte.

Pani Agnieszka z zespołu Kądziołeczka, p. Piotr i p. Iwonka.

A to właśnie jedna z niespodzianek. Bębnista Zespołu Kądziołeczka otrzymał na powitanie prezent – żywy gąsior!

Do świetlicy z uśmiechem i śpiewem na ustach wchodzą Sadowianki.

Na pamiątkę 25-lecia działalności Mazowiecko Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zostało posadzone drzewko, które otrzymało nazwę –

,,Klon Nadbużański’’

A na koniec ogromny, pięknie udekorowany tort.

S m a c z n e g o!

Wszystkiego najlepszego na następne lata działalności

Stowarzyszenia Agroturystycznego!

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2023