Sadowianki – rozpoczął się 2022 rok

SADOWNE – 3 MAJA 2022 ROKU.

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Mieszkańcy Sadownego świętowali uroczyście obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami święta strażaków.

Ksiądz proboszcz parafii Sadowne – Antoni Kunicki.

Druhowie OSP z Sadownego i druhowie jednostek z terenu gminy uczestniczyli w mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz Strażaków.

Ksiądz proboszcz Antoni Kunicki.

Po Mszy Świętej zebrani przeszli pod Kamień Pamięci Mieszkańców Sadownego, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień, m.in. wójta gminy Sadowne – Waldemara Cyrana i gości.

Wójt gminy Sadowne – Waldemar Cyran.

Zespół Śpiewaczy Sadowianki, który każdego roku odpowiada za oprawę muzyczną uroczystości.

W obchodach uczestniczył również wicestarosta węgrowski p. Marek Renik.

Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem przez samorządowców, gości, harcerzy i mieszkańców Sadownego.

Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran z delegacją.

Podczas uroczystości odbył się Apel i przegląd pododdziałów.

Po Apelu i przeglądzie pododdziałów nastąpiło poświęcenie samochodów strażackich dla OSP.

*

Wszystkim Strażakom

w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za ratunek i pomoc

w walce przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi,

jakim jest pożar oraz inne kataklizmy, bez względu na kraj, pochodzenie, mundur, jaki noszą i w jakim języku mówią.

 

Bóg zapłać i miej w opiece.

SADOWNE

31 maja 2022

Coroczne spotkania w miejscu – Gajówka Klin, gdzie urodził się bł. ks. Edward Grzymała.

Bł. ks. Edward Grzymała
(1906-1942)

Ksiądz Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 roku na Podlasiu. W 1926 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W tym samym roku, realizując swe dawne pragnienia, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Był gorliwym alumnem, odznaczał się wyrobieniem wewnętrznym, a także prawym charakterem, zdolnościami oraz pilnością w nauce. Święcenia kapłańskie przyjął 14.06.1931 roku. Jesienią wyjechał na studia do Rzymu. W 1935 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju, był wikariuszem w Lipnie, w Koninie i w Kaliszu. W 1938 roku wrócił do Włocławka. Został mianowany prefektem gimnazjum. Pełnił także funkcję obrońcy węzła małżeńskiego oraz drugiego sekretarza kurii diecezjalnej. Na początku okupacji, jesienią 1939 roku, ks. Grzymała na polecenie biskupa Radońskiego, przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, by pełnić obowiązki wikariusza generalnego północnych rejonów diecezji. Poświęcał się pracy duszpasterskiej w parafii oraz w okolicy. Wspomagał uwięzionych kapłanów z bp. Kozalem w Lądzie. Ciągle jednak pragnął dzielić ich los, jakby przeczuwając, że tam jest jego miejsce. 26 sierpnia 1940 roku spełniło się to ciche pragnienie. Gestapo aresztowało ks. Grzymałę w domu Sióstr Służebniczek, gdzie mieszkał. Został uwięziony początkowo w Sachsenhausen, a następnie wywieziony do obozu w Dachau. Udręki obozowe znosił cierpliwie, przyjmując je jako wolę Bożą.

Sam słaby i wyniszczony, pomagał innym i cieszył się, gdy mógł cierpieć dla Imienia Jezus. W obozie apostołował, głosząc pełne teologicznej głębi konferencje. Nie chciał się oszczędzać, opadł z sił, został przeznaczony do transportu inwalidów. 10 sierpnia 1942 roku wywieziony z obozu, poniósł śmierć przez zagazowanie.

Trzy miesiące wcześniej napisał:

Jestem przekonany, że zbliża się czas ostatecznego rozstrzygnięcia i że wkrótce się zobaczymy, gdyż wszystko leży w dłoniach Bożych, który w przedziwny sposób pozwala dostrzegać swoją moc.”

Z zachowanych listów z Dachau, wyłania się postać ks. Edwarda, który podejmował męczeństwo świadomie jako ofiarę i świadectwo miłości ku Chrystusowi. Został zaliczony do grona 108 Męczenników II wojny światowej i beatyfikowany wraz z nimi 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża Jana Pawła II.

Zespół Śpiewaczy Sadowianki

już od kilku lat uczestniczy w tych spotkaniach, włączając się do wspólnej modlitwy i śpiewu pieśni religijnych. Jak widać na załączonym zdjęciu modlitwy i śpiewy trwają do późnych godzin wieczornych, bo nikt nie chce odchodzić, ani odjeżdżać z tego miejsca.

SADOWNE

16 czerwca 2022 roku

BOŻE CIAŁO

Msza święta celebrowana przez proboszcza Antoniego Kunickiego w Kościele Parafialnym w Sadownem, rozpoczęła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Święto obchodzimy co roku, dokładnie 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.

Msza Święta

Pięknie udekorowany kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem.

Po zakończeniu nabożeństwa wierni pod kierownictwem księży uczestniczyli w procesji, zatrzymując się i modląc przy czterech ołtarzach.

Procesja przechodzi ulicą Kościuszki.

Ołtarz przygotowany przez pracowników GOK w Sadownem.

SADOWIANKI – Dorota Olkowska, Teresa Wójcik, Teresa Biernat, Jadwiga Borowa i Piotr Olkowski.

Ołtarz przy ulicy Armii Krajowej.

Nasze SADOWIANKI – Dorota Olkowska, Piotr Olkowski, Jadwiga Borowa, Teresa Wójcik i Teresa Biernat.

SADOWNE

SOBOTA  25.06.2022

NIEDZIELA  26.06.2022

VIII Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce

VIII Festiwal odbywał się, nie tylko w Warszawie, gdzie było jego uroczyste rozpoczęcie wraz z konferencją prasową i debatą pt.: „Narodowe niematerialne dziedzictwo kulturowe – siła polskiej tradycji”, lecz podobnie jak w roku ubiegłym, w naszej gościnnej Gminie Sadowne.

Tegoroczny koncert zaszczycili swoją obecnością:

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego p. Elżbieta Lanc,

Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik,

Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran z małżonką Katarzyną,

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego p. Anna Panas,

Dyrektor GOK w Sadownem p. Ewa Piórkowska,

Dyrektor SP w Sadownem p. Małgorzata Koroś,

Wicedyrektor SP Sadowne p. Małgorzata Zyśk,

Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa,

Proboszcz Parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki

oraz mieszkańcy gminy Sadowne i ich goście.

 

Koncert finałowy VIII FESTIWALU POLONEZA

Gala w Sadownem

rozpoczęła się oczywiście polonezem i przemówieniami Organizatorów oraz zaproszonych gości. 

Następnie podczas koncertu galowego wystąpili:

– Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA

– Zespół Tańca Ludowego ORKAN

– Piotr Latoszyński

– Bożena Sitek

– Grupa Integracyjna SŁONECZNI

– Leonid Volodko

– Zespół Folklorystyczny CALISIA

– Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej

– TAKT Zespół Taneczny z ZSOiZ w Ciechanowcu

– Tadeusz Kowalczyk

– Antonina Kokszar

– Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI

Trochę o Festiwalu: zaczerpnięte ze strony infosadowne:

,,Pomimo tak dużej popularności tego tańca, nie sposób znaleźć przedsięwzięcie, które byłoby w całości poświęcone tej cudownej sztuce. W odpowiedzi na ten problem Fundacja CZE-NE-KA i działający w jej ramach Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA postanowiły zorganizować I Międzynarodowy Festiwal POLONEZA. Odbył się on w 2015 roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

W tym roku odbyła się już ósma edycja Festiwalu, a rozpoczęła się ona 4 czerwca w Warszawie. Organizatorzy zaplanowali też koncert główny z udziałem uczestników Festiwalu. Odbył się on popołudniem 25 czerwca 2022 roku w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem. Poprowadził go, jak w poprzedniej edycji, p. Paweł Świętorecki.”

Wejście SADOWIANEK krokiem poloneza.

Akordeonista zespołu Andrzej Olton.

Zespół Sadowianki wykonuje piosenkę pt.: Polonez Warszawski.

Tekst: Jerzy Ficowski.

Kompozytor: Tadeusz Sygietyński.

Oryginalne wykonanie: Zespół Mazowsze.

Andrzej Olton i Krysia Wetoszka.

Zespół Sadowianki na widowni.

Ksiądz proboszcz Antoni Kunicki na widowni.

 

Pani marszałek Elżbieta Lanc oraz pan Wójt Waldemar Cyran wręczyli wszystkim dyplomy uczestnictwa w tym pięknym koncercie.

Krysia Wetoszka, kierownik Zespołu Sadowianki odebrała dyplom.

Po Koncercie, uczestnicy Festiwalu zostali zaproszeni na biesiadę szlachecką. Gościł ich Alfred Robak w swojej niezwykłej „Ostoi Dworskiej” w Ociętem.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy w swoich pięknych strojach, zostali zaproszeni na mszę świętą do naszego neogotyckiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Na koniec pamiątkowe zdjęcie.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2023