Pierwszy dzwonek…

4 września, bezpośrednio po mszy św. w kościele parafialnym, w sadowieńskiej podstawówce odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem spotkali się w Gminnej Hali Sportowej. Wysoka ranga tego rodzaju uroczystości wymaga, aby rozpocząć ją wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego – tak też się stało. Upamiętniono również rocznicę wybuchu II wojny światowej – harcerze ze 123 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” w Sadownem złożyli kwiaty pod zlokalizowanym na terenie szkolnym postumentem upamiętniającym poległych w trakcie ostatniej wojny mieszkańców gminy Sadowne.

Wszystkich przybyłych na uroczystość, a szczególnie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych, powitała p. Dyrektor SP Małgorzata Koroś, przekazując jednocześnie najważniejsze informacje o planowanym przebiegu rozpoczynającego się roku szkolnego, a także najważniejszych w nim zmianach.

Nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał również obecny na uroczystości Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Jak stwierdził między innymi, uczniowie sadowieńskiej szkoły dzięki organowi prowadzącemu posiadają dobre warunki do nauki, ale – i tu niespodzianka – kolejny rok szkolny uroczyście zostanie powitany w nowo wybudowanym przedszkolu gminnym – inwestycję już rozpoczęto i jej zakończenie spowoduje likwidację problemu przeciążenia istniejącej już bazy obiektów szkolnych gminy Sadowne.

Trochę statystyki:

– w tym roku szkolnym do klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Sadownem będzie uczęszczało 317. uczniów, a 78. dzieci będzie wychowankami oddziałów przedszkolnych – będzie uczyć ich 37. nauczycieli, którzy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej. Na emeryturę przeszedł nauczyciel WF p. Andrzej Giers, a w jego miejsce zatrudniony został p. Marcin Ilczuk.

– wychowawstwo – klasa/wychowawca

0A – Skóra Katarzyna

0B – Klimek Małgorzata

0C – Rostek Teresa

0D – Gołaszewska Ewa

IA – Kobus Hanna

IB – Żach Halina

IIA – Dębkowska – Akonom Elżbieta

IIB – Bala Grażyna

IIIA – Parys – Jóźwik Barbara

IIIB – Rosa Joanna

IVA – Gałecka Aldona

IVB – Dymicka Hanna

VA – Akonom Sławomir

VB – Wrzosek Izabela

VIA – Gałązka Dorota

VIB – Kotowska Marta

VIIA – Kasiak Urszula

VIIB – Kotowski Arkadiusz

VIIIA – Konik Mariola

Rozpoczęcie roku szkolnego musi być krótkie, dlatego też p. Dyrektor życzyła wszystkim uczniom powodzenia i sukcesów, nauczycielom jak najmniej kłopotów i problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji, pracownikom administracji i obsługi – spokojnej oraz efektywnej pracy, a rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją, a na koniec – uroczyście ogłosiła, że nowy rok szkolny uznaje za otwarty i za pomocą ręcznego dzwonka szkolnego zaprosiła wszystkich uczniów do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami.

Przyłączam się do słów p. Dyrektor, a ponadto życzę wszystkim powodzenia i… stabilności w realizacji założeń edukacyjnych.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński