Kronika strażacka 12 – 18.02.2024

W okresie 12 – 18.02.2024 r. na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 12 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym: 6 pożarów i 6 miejscowych zagrożeń.

12.02.2024- Zieleniec, gm. Sadowne – Plama oleju.      

Do SKKP wpłynęła formatka CPR – mz Zieleniec z opisem: ,,POJAZD CIĘŻAROWY WJECHAŁ NA DRABINĘ WYCIEK PALIWA”. SK zadysponował sąsiednie OSP i zastęp JRG SLRt. Po przybyciu na miejsce zastępów OSP Sadowne, KDR po rozpoznaniu stwierdził, że jadący DK-50 samochód ciężarowy najechał na leżącą na jezdni drabinę gospodarczą, która spadła z innego pojazdu. W wyniku tego uszkodzony został jeden zbiornik paliwowy z olejem napędowym (2 zbiorniki po 500 litrów oleju) z którego wyciekł olej napędowy na jezdnię, a następnie w grunt przy drodze. Kierowca jeszcze przed przybyciem JOP zamknął przepływ między zbiornikami w celu uniknięcia wycieku z drugiego zbiornika. Nie było osób poszkodowanych, zablokowany był jeden pas ruchu, nie było innych służb. Działania zastępów OSP i JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ograniczono wyciek paliwa do gruntu poprzez zasypanie sorbentem. Na miejsce przybyły służby drogowe, które wsparły działania ratownicze. Zużyty sorbent zebrano do worków i przekazano drogowcom. Następnie miejsce wycieku wraz z odcinkiem drogi spryskano środkiem neutralizującym sintan i całość zmyto wodą. Na tym działania zakończono.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 3 zastępy, 16 ratowników.

13.02.2024 – Węgrów, ul. Nowa –  Pożar termy.

Do SKKP w Węgrowie wpłynęła formatka CPR o treści: „POZAR  BOJLERA W  MIESZKANIU”. Do zdarzenia zadysponowano 4 zastępy JRG Węgrów. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził brak zewnętrznych oznak pożaru, SIS wystarczające. Po przeprowadzeniu rozpoznania potwierdził informację z formatki. Pożarem był objęty przełącznik elektryczny wraz z okablowaniem. Pożar został ugaszony przy pomocy mokrej ścierki przed przybyciem JOP. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonania dostępu do spalonej części urządzenia przy pomocy podręcznych narzędzi, przewietrzeniu pomieszczenia oraz jego sprawdzenia miernikiem wielogazowym na obecność tlenku węgla (wskazanie Ventis mx4 0 ppm). Po przekazaniu miejsca zdarzenia działania zostały zakończone, a zastępy powróciły do koszar.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 4 zastępy, 9 ratowników.

13.02.2024 – Jaczew, gm. Korytnica –  Pożar kotłowni.

Do SK wpłynęła formatka z CPR Radom: „/Rozmowa trwa/pożar w kotłowni dom piętrowy 2 piętra plus strych”. SK do zdarzenia zadysponowało JRG GCBA 5/32, OSP Korytnica, Kąty oraz Jaczew. Po dojeździe na miejsce zastępu OSP Jaczew KDR po rozpoznaniu stwierdził: „pożar w kotłowni budynku mieszkalnego, brak osób poszkodowanych, potrzebne dodatkowe SiS”. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu mediów (prąd), podaniu jednego prądu wody w natarciu na pożar (przez okno). Na miejsce zdarzenia przybył zastęp JRG, którego dowódca przejął kierowanie działaniami, polecił wprowadzenie dwóch rot w SOUO do środka budynku, podaniu jednego prądu wody w natarciu do kotłowni budynku oraz przeszukanie pomieszczeń i przygotowanie obiektu do prowadzenia wentylacji. Działania zastępów doprowadziły do lokalizacji pożaru, a w efekcie do jego ugaszenia. Budynek przewietrzono i dokonano sprawdzenia miernikiem wielogazowym na obecność tlenku węgla (wskazanie Ventis mx4 0 ppm). Po przekazaniu miejsca zdarzenia działania zostały zakończone, a zastępy powróciły do koszar.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 4 zastępy, 20 ratowników.

13.02.2024 – Łochów, DK 50  –  Pożar samochodu osobowego. 

Po dojeździe na miejsce zastępu OSP Łochów, strażacy stwierdzili pożar auta osobowego na jednym pasie DK-50. Brak poszkodowanych, DK-50 zablokowana w obu kierunkach. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na pożar. Działania zastępu doprowadziły do lokalizacji, a w efekcie do ugaszenia pożaru. Temperatura wraku była monitorowana przy pomocy kamery termowizyjnej w celu dokładnego przelania najbardziej rozgrzanych elementów. Na tym działania zakończono, a zastępy powróciły do koszar.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy, 10 ratowników.

15.02.2024 – Łochów, Fabryczna –  Pomoc w otwarciu mieszkania.

Do KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie telefoniczne od dyżurnego Policji w Łochowie z prośbą o pomoc w sprawdzeniu przez okno, czy w mieszkaniu na 2 piętrze znajduje się kobieta, która nie widziana była od kilku dni. Zadysponowano podnośnik hydrauliczny i zastęp z OSP Łochów Fabryczny. Po dojeździe na miejsce strażacy stwierdzili, że drzwi do mieszkania były zamknięte. Przy pomocy podnośnika rozstawionego od strony okien sprawdzili, iż w mieszkaniu znajduje się starsza kobieta, leżąca na podłodze, która nie odpowiada, a po nawoływaniu tylko rusza ręką. Podjęto działania wybijając szybę w oknie w celu dostania się do środka i udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Zadysponowano ZRM. Po zaopatrzeniu poszkodowanej przez ZRM strażacy pomogli w zniesieniu jej po wąskiej klatce schodowej do karetki. Działania zastępów OSP w tym momencie zostały zakończone.

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO: 2 zastępy, 9 ratowników.

Ponadto w podanym okresie: 2 zdarzenia było związanych z pożarami sadzy w kominie i 2 zdarzenia było związanych z wypompowaniem wody z budynków i posesji.

KP PSP Węgrów