I Sesja Rady Gminy Sadowne

7 maja 2024 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbyła się I Sesja Rady Gminy Sadowne kadencji 2024 – 2029.

Pierwszą Sesję Rady Gminy Sadowne obecnej kadencji we wtorkowe przedpołudnie otworzyła radna seniorka p. Irena Dębkowska, witając przybyłych: władze gminy, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i gości.

Po krótkiej informacji Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Marcin Gręda wręczył radnym, których wybrali 7 kwietnia mieszkańcy gminy Sadowne, zaświadczenia o wyborze. Radni kolejno złożyli też ślubowanie. Przypomnijmy, że w skład Rady Gminy Sadowne kadencji 2024 – 2029 wchodzi 15-tu radnych. Są to pp.: Irena Dębkowska, Krzysztof Sych, Dorota Mianowicz, Jarosław Zyśk, Tomasz Szymanik, Janusz Kibart, Marek Gajewski, Andrzej Kopacz, Paweł Rosiński, Teresa Wielgat, Bożena Rodź, Krzysztof Filipiak, Ryszard Niegowski, Sławomir Rydzewski i Anna Wycech.

Po ślubowaniu radnych, zaświadczenie o wyborze na urząd Wójta Gminy Sadowne otrzymał również p. Waldemar Cyran, który także złożył ślubowanie.

Zgodnie z porządkiem obrad, wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: p. Teresa Wielgat, p. Krzysztof Sych i p. Krzysztof Filipiak. Przeprowadzone tajne głosowania wyłoniły Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sadowne. Zostali nimi:

– Przewodniczący Rady Gminy Sadowne – p. Tomasz Szymanik

– I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowne – p. Irena Dębkowska

– II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowne – p. Bożena Rodź.

Po wystąpieniach, podziękowaniach, gratulacjach, I Sesję Rady Gminy Sadowne zamknął Przewodniczący nowej kadencji Rady p. Tomasz Szymanik.

P.S. Jak podsumował p. Wójt Waldemar Cyran, frekwencja w tegorocznych wyborach samorządowych wyniosła w gminie Sadowne 49,95% – dość nisko, ale obietnicę o nagrodzeniu sołectwa z najwyższą frekwencją wśród sołectw gminy Sadowne trzeba zrealizować. Nagrodę pieniężną z tego tytułu w wysokości 10 tys. zł otrzyma wkrótce sołectwo Rażny, które wykazało się najwyższą frekwencją – 70,77%. Nagroda ta zapewne przyda się na przygotowanie uroczystych obchodów 600-lecia Rażen. W imieniu Organizatorów już teraz zapraszamy na uroczystości, które odbędą się 30 czerwca 2024 roku w Rażnach.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Można też obejrzeć transmisję z I Sesji Rady Gminy na stronie https://transmisjaobrad.info/videos/16480/i-sesja-rady-gminy-sadowne-z-dnia-07052024-r

Tekst/foto: Sławek Chyliński