Ogłaszamy wyniki konkursu!

Jak Informuje Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Konkurs pn. „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2024” właśnie się zakończył. Najwyższą ocenę zdobył ogród p. Marka Gałązki.

Od kilku już lat w pierwszym dniu wiosny Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem ogłasza Konkurs na „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne”, nad którym patronat obejmuje Wójt Gminy Sadowne.

Konkurs ma na celu promocję Gminy Sadowne i zlokalizowanych na jej terenie sołectw, propagowanie idei upiększania własnej miejscowości poprzez ukazanie nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych przydomowych posesji, jednocześnie wpływających na podniesienie poziomu estetycznego Gminy, wprowadzenie i utrwalenie zasad dbałości o własną posesję i ogród oraz ostatecznie – wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów Gminy Sadowne.

Powołana przez Organizatora Komisja w składzie:

  1. Aneta Gajewska – przedstawiciel głównego sponsora PSB Mrówka Sadowne
  2. Marcin Gręda – Zastępca Wójta Gminy Sadowne
  3. Ewa Piórkowska – dyrektor GOK w Sadownem

poddała ocenie złożoną dokumentację oraz dokonała lustracji zgłoszonych do Konkursu ogrodów. Spośród nich Komisja wyłoniła laureatów, biorąc pod uwagę estetykę, funkcjonalność ogrodów, ich aranżację i pomysłowość właścicieli.

A oto wyniki Konkursu „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2024”:

I miejsce – Marek Gałązka, Sojkówek

II miejsce – Bartosz Ołdak, Wilczogęby

III miejsce – Monika Zakrzewska, Sadowne

Wyróżnienie m.in. za innowacyjność i za ciekawe pomysły na wykorzystanie materiałów wtórnych również otrzymuje właściciel najwyżej ocenionego ogrodu w Konkursie p. Marek Gałązka.

Gratulujemy właścicielom najpiękniejszych ogrodów Gminy Sadowne!

Informujemy również, iż wyniki Konkursu „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2024” zostaną opublikowane na stronie Organizatora i uroczyście ogłoszone podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, które odbędą się 15 sierpnia 2024 r. w Sadownem. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną laureatom Konkursu również nagrody rzeczowe, których sponsorami są firmy przodujące w sprzedaży akcesoriów ogrodniczych na rynku lokalnym: PSB Mrówka Sadowne (nagrody za miejsca I-III) i Sklep Ogrodniczy AGAWA II (nagroda za wyróżnienie).

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: organizatorzy konkursu