Spotkanie po latach

2014.06.11.1W dniu 6 czerwca 2014 odbyło się „Spotkanie po latach” – jubileuszowa uroczystość związana z 500-leciem Sadownego.

2014.06.11.2O godz. 10.00 odprawiona została Msza św., następnie odbył się panel absolwentów LO w Sadownem. Msza św.  była koncelebrowana przez bpa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz księży absolwentów LO w Sadownem: prof. Stanisława Dziekońskiego (Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i  dra Zenona Czumaja (Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie).

2014.06.11.2aW uroczystej Mszy św. wzięli udział: zaproszeni goście, władze samorządowe, mieszkańcy oraz dzieci i młodzież z sadowieńskich szkół. Ks. Biskup wygłosił homilię, w której odniósł się do poczucia tożsamości lokalnej i narodowej. Mówił o konieczności odczuwania wdzięczności przez kolejne pokolenia dla przodków, którzy z wielkim trudem zagospodarowywali przestrzeń wokół siebie, budowali kulturę, tworzyli tradycję. Tylko społeczności odczuwające wdzięczność są w stanie istnieć i przekazywać następcom dorobek przeszłości. Do trwania potrzeba jest trudu kolejnych pokoleń, zaangażowania i nierzadko daniny krwi.

2014.06.11.3Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie gości i mieszkańców Sadownego w LO w Sadownem. Podczas jubileuszowego panelu absolwentów głos zabrali goście LO w Sadownem i gospodarze miejsca. Jako pierwszy przekazał swoje pozdrowienia i wspomnienia ks. prof. Rektor Stanisław Dziekoński, następnie wystąpili: Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego (absolwentka LO w Sadownem), burmistrz miasta Węgrowa – Jarosław Grenda, starosta powiatu węgrowskiego – Krzysztof Fedorczyk, przewodnicząca rady powiatu węgrowskiego Halina Wierzchołowska (absolwentka LO w Sadownem), wójt gminy Sadowne – Zdzisław Tracz oraz dyrektor LO w Sadownem Sławomir Ryszawa.

2014.06.11.4Z kolei głos zabrali prelegenci – ks. dr Zenon Czumaj oraz dr hab. Wanda Decyk – Zięba (absolwentka LO w Sadownem, wykładowca na UW). Ks. dr Zenon Czumaj, opierając się na niepublikowanych materiałach źródłowych, przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący początków osady Sadowne. Dr hab. Wanda Decyk – Zięba zajęła się w swoim wystąpieniu pochodzeniem nazwy Sadowne oraz strukturą występowania imion w księgach parafialnych  w Sadownem.

Na zakończenie głos oddano pozostałym uczestnikom panelu. Były wspomnienia, podziękowania i wiersze. Uroczystość zakończył wspólny obiad.

Tekst MR, foto MR