5 minut o… drodze krajowej nr 50

wojtcyranWitam Państwa!

Zgodnie z moimi zapowiedziami informowania na bieżąco o ważnych dla Naszej Gminy sprawach, postanowiłem tym razem zapoznać Państwa z aktualnymi ustaleniami związanymi z planowanym remontem drogi krajowej nr 50, która przecina teren Gminy Sadowne.

Otóż, jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie uwzględniono naszego wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania „Przebudowa dk 50 Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka”. Według GDDKiA głównym priorytetem na lata 2014-2023 jest dokończenie budowy w Polsce spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych tj. budowanie nowych odcinków dróg klasy A i S – o podjętych decyzjach w sprawie remontu dróg krajowych, w tym dk 50, można przeczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ze swojej strony, zapewniam Państwa, że problematyka generalnego remontu dk 50 pozostanie w moim stałym zainteresowaniu i wspólnie z „włodarzami” innych gmin będziemy ją monitorować na bieżąco.

2015.03.13.4Nie mniej jednak, mniejsze remonty dk 50 będą wykonywane w miarę posiadanych środków finansowych – gwarantuje GDDKiA, co potwierdza pismem skierowanym do Starosty Węgrowskiego (pismo dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego). Przykładem tego może być realizacja apelu mieszkańców Sadownego i samorządu dotyczącego bezpieczeństwa pieszych przy przejściu przez wspomnianą drogę krajową nr 50 – ulicą Wiejską w kierunku ulicy Kościuszki. Jak Państwo już zapewne zauważyli, zmodernizowano tam przejście dla pieszych poprzez zamontowanie świateł ostrzegawczych oraz widocznego znaku „przejście dla pieszych”. Działania te niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Sadownego, którzy codziennie muszą przekraczać tę dość ruchliwą drogę.

2015.03.13.2A przy okazji – może nie przekroczę limitu „5 minut” – inny temat, ale dość istotny dla właściwego funkcjonowania struktury administracyjnej Naszej Gminy.

2015.03.13.3Na terenie gminy Sadowne zakończyły się wybory sołtysów. W 23. sołectwach ogólna frekwencja wyniosła 20%. Sołtysi, co jest nowością, złożyli uroczyste ślubowanie i już rozpoczęli pracę. Poniżej przedstawiam statystyki głosowania:

Dziękuję i pozdrawiam.

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne

2015.03.13.1